Duitse boetes in Nederland geïnd via incassobureau

DEN HAAG, 14 OKT. De Duitse autoriteiten proberen boetes die in Duitsland aan Nederlanders zijn opgelegd, via een Nederlands incassobureau te innen.

Daarmee wordt een onrechtmatige juridische weg bewandeld, omdat "privaatrechtelijke tenuitvoerlegging van Duitse boetes niet is toegestaan'. Dat stelt het Internationaal Juridisch Instituut in Den Haag. De Stichting Rechtswinkel Rotterdam kreeg de afgelopen jaren herhaaldelijk vragen van Rotterdammers die in het district Aken een verkeersovertreding hadden begaan en van de Incasso-Unie in Eindhoven een rekening kregen. De rechtswinkel vroeg een klant de zaak aan het Internationaal Juridisch Instituut in Den Haag voor te leggen. Dat bepaalde dat er geen verdrag bestaat dat regelt langs welke weg door Duitsland aan Nederland opgelegde boetes moeten worden geïnd.