Denen: wijzigen "Maastricht' moet

KOPENHAGEN, 14 OKT. Denemarken moet wettelijk bindende veranderingen in het Verdrag van Maastricht eisen, ook al betekent dit dat het verdrag opnieuw door alle twaalf lidstaten moet worden geratificeerd. Dat is de opvatting van een meerderheid in het Deense parlement in een eerste reactie op het "witboek' dat de Deense regering vrijdag presenteerde. Deze opvatting druist regelrecht in tegen het voornemen van de elf andere EG-landen, die de tekst van het verdrag over een monetaire en politieke unie ongewijzigd willen laten.

Afgelopen vrijdag publiceerde de regering van premier Schlüter een "witboek' met acht mogelijkheden om de impasse te doorbreken die is ontstaan nadat een meerderheid van het Deense volk op 2 juni "Maastricht' afwees. De regering lijkt de voorkeur te geven aan een verklaring die bij het verdrag kan worden gevoegd, waarin de tekst wordt geïnterpreteerd of waarin uitzonderingen voor Denemarken worden vastgelegd. Op die manier zou de tekst zelf ongewijzigd kunnen blijven. Als de verdragstekst zelf wel wordt veranderd, is er sprake van een nieuw verdrag dat dan ook opnieuw moet worden goedgekeurd door de landen die al hebben geratificeerd, zoals Griekenland en Luxemburg, of die al bijna klaar zijn met ratificatie, zoals Frankrijk.

“De eisen van Denemarken moeten een wettelijk bindend karakter krijgen”, zei Björn Westh van de sociaal-democratische partij, de grootste partij in de Folketing. “We willen het voor de andere landen niet extra moeilijk maken, maar als hierdoor een nieuwe ratificatieronde nodig is dan moet dat maar.” Niels Helveg Petersen van de Radicale Democraten, een andere oppositiepartij, zei: “Ik verwacht dat de speciale regeling voor Denemarken een vorm zal hebben die de andere landen ook moeten ratificeren.”

De oppositie heeft een meerderheid in het Deense parlement. Als oppositie en regering het eens zijn over een voorstel zal dat aan de EG-partners worden voorgelegd, waarna naar verwachting in december zal worden beslist. (Reuter)