De werkgever die een sollicitant verplicht een ...

De werkgever die een sollicitant verplicht een psychologische test te ondergaan, moet wettelijk worden verplicht op verzoek van de sollicitant zijn bedrijf of instelling door een deskundige te laten onderzoeken op de geschiktheid als toekomstige werkkring.

J.W. Winter, Rijksuniversiteit Groningen

De in de moderne architectuur veel toegepaste spiegelbeglazing is de weergave van gebrek aan creativiteit en schone schijn in onze samenleving.

K. Reynders, Rijksuniversiteit Groningen

Topsport is een psychosomatische aandoening en doping het medicijn.

Benno Roozendaal, Rijksuniversiteit Groningen

Sommige instellingen van onderwijs sieren zich met namen van godgeleerden, wier uiterlijk zij echter expliciet afkeuren, wanneer blijkt dat jonge mannen met het dragen van baard en snor hun gelijkenis vertonen.

M. Verduin, Rijksuniversiteit Utrecht

Niet eruditie maar hebberigheid bepaalt de omvang van ons boekenbezit

G. de Haan, Technische Universiteit Delft