Crisis in Domburg over onrendabel kuurbad

DOMBURG, 14 OKT. In het college van B en W van de Zeeuwse gemeente Domburg is grote onenigheid onstaan de wijze waarop een onrendabel zwemparadijs van definanciële ondergang moet worden gered. Gisteren stapte de PvdA uit het college toen het opnieuw geen kans bleek te zien het bad aan het bedrijfsleven af te stoten.

Domburg raakte twee jaar geleden zwaar in de problemen nadat het kuurbad annex zwemparadijs Dorimare vrijwel onmiddellijk na de feestelijke opening flopte. De gemeente is via een stichting eigenaresse van het luxueuze bad, en stelde zich voor een bedrag van 60 miljoen gulden garant voor de onderneming. Dorimare, inmiddels omgedoopt tot De Parel, kampte vanaf 1990 met miljoenenverliezen. Over 1991 werd bij voorbeeld een 5,5 miljoen gulden verlies gemaakt. Na een ingrijpende reorganisatie (en naamsverandering) zou het bad volgens ingewijden nu nog steeds ƒ 12.000 per dag verlies opleveren.

Met reddingsplannen en leningen probeert de gemeente Domburg, die zelf het project heeft vormgegeven, het hoofd nu boven water te houden. Het college van B en W is al lange tijd op zoek naar ondernemers die de lasten van het bad helemaal of gedeeltelijk willen overnemen. Gisteravond had het college daar verslag over moeten uitbrengen aan de raad. Maar B en W vroegen opnieuw respijt. Daarmee was voor de PvdA-fractie de maat vol. “Het college twijfelt en weifelt”, vond fractievoorzitter J. Geldof. “Wij kunnen ons dat niet langer permitteren”.

Het dagelijks bestuur van Domburg , gevormd door het CDA en de VVD, vertegenwoordigt vier van de elf raadszetels. D66 (een zetel) en de PvdA (twee zetels) steunden het bestuur. D66 hield het al eerder voor gezien. De PvdA is nu gevolgd. De grootste oppositiepartij, de Christelijke Groepering (vier zetels) vindt dat het college moet opstappen. De wethouders beraden zich op de ontstane situatie.