Commissarissen voor uitbreiding van Schiphol

Prof. dr. A. van der Zwan (57) en jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland (59) zijn door Chipshol Forward N.V., een beleggingsmaatschappij in onroerend goed tot commissaris benoemd.

Chipshol Forward ontwikkelt bij Schiphol twee business-parken van ieder 40 hectare groot. Het een komt bij Schiphol-Zuidoost, het ander bij Badhoevedorp te liggen. Van der Zwan is de opvolger van president-commissaris, mr. P. van Dijke die om leeftijdsredenen moet aftreden. In de jaren '80 was Van der Zwan voorzitter van een commissie die het rapport "Schiphol op weg naar 2000' heeft gepubliceerd. Beelaerts van Blokland, opvolger van A.C. Helfrich (Shell), is commissaris van de koningin in Utrecht en was eerder (1977-1981) minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hij is ook voorzitter van het Nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (NIROV). Behalve Van der Zwan en Beelaerts van Blokland, is drs. S. Orlandini, oud president-directeur van de KLM, commissaris van de beleggingmaatschappij.