Brinkman: toch studie referendum

DEN HAAG, 14 OKT. CDA-fractievoorzitter Brinkman heeft gisteren het verzet opgegeven tegen nadere studie van de mogelijkheid in Nederland een referendum in te voeren. Anderhalf jaar geleden was het referendum een van de weinige ideeën van de commissie-Deetman die door een Kamermeerderheid van VVD en CDA van de lijst met nader te bestuderen onderwerpen werden afgevoerd.

Brinkman blijft wel bij de CDA-opvatting dat in Nederland een referendum overbodig is, maar hij “wil zich niet het verwijt laten aanleunen dat wij studies afhouden”. Van Mierlo had gisteren de Kamer willen voorstellen het referendum alsnog in studie te nemen, maar Brinkman was hem net voor.

Waarschijnlijk zal één van de sub-commissies in het voorjaar van 1993 verslag uitbrengen over de mogelijkheden van een referendum in het Nederlandse staatsbestel. D66 is voorstander van een zogenoemd correctief referendum, waarbij de bevolking een wet kan goed- of afkeuren nádat die door het parlement is goedgekeurd. D66 wijst een raadplegend referendum af, dat wordt gehouden vóórdat het parlement het laatste woord erover heeft gesproken. Bij zo'n raadplegend referendum belooft het parlement dat het bij de uiteindelijke beslissing "rekening zal houden' met de uitslag.

Ook PvdA en Groen Links zijn voorstander van een correctief referendum. Het GPV is, in tegenstelling tot RPF en SGP, niet principieel tegen zo'n referendum. Groen Links is als enige partij ook voorstander van invoering van een raadplegend referendum.