Bolkestein (VVD): “Ik heb er geen moeite mee om ...

Bolkestein (VVD): “Ik heb er geen moeite mee om te zeggen dat voor ons het grote punt van "Maastricht' de EMU is. (-) Dat er in mijn partij mensen zijn die er verschillend over denken, gelukkig maar. Misschien wordt er in uw partij, meneer Wöltgens, niet over gedebatteerd. Dat weet ik niet.”

Wöltgens (PvdA): “Er wordt in mijn partij over gedebatteerd, alleen wordt er in mijn partij leiding gegeven. Dat is misschien het verschil.”

Bolkestein (VVD): “MdV. Een van uw voorgangers als voorzitter van deze Kamer heeft een boek geschreven "De Tweede Kamer, lam of leeuw?' Als ik luister naar de heren Brinkman, Van Mierlo en Wöltgens hoor ik: "mèèèèèh....'

Van Mierlo (D66): MdV. Kunt u aangeven hoe dat in de Handelingen wordt opgenomen. Mag ik er overigens op wijzen, dat de heer Bolkestein het wel ontzettend goed nadoet.''

Bolkestein (VVD): “MdV. Mag ik van de heer Van Mierlo vragen: waar was hij tijdens het debat over Europa? Welke publieke stellingen heeft hij betrokken? Aan welke openbare discussie heeft hij deelgenomen? Welke artikelen van zijn hand over Europa hebben zich aan mijn gezicht onttrokken? Waar is hij geweest in het Europadebat dit hele jaar? Wat is tot nog toe zijn bijdrage geweest aan het Europadebat? Zijn bijdrage, MdV, was een grote ronde nul. Zo.”