Bijbetaling medicijnen honderden guldens

ROTTERDAM, 14 OKT. Chronische patiënten betalen voor hun medicijnen soms enkele honderden guldens per maand bij. Dat stelt de Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) in een rapport dat zij heeft opgesteld op grond van een omvangrijke enquête onder meer dan honderd patiënten- en consumentenverenigingen.

Over het algemeen heeft de invoering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 1 juli vorig jaar weinig negatieve gevolgen gehad voor chronische patiënten, zo stelt de commissie in een brief aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Er moet echter voor individuele patiënten een hardheidsclausule komen, zo bepleit de commissie.

Bij het GVS zijn geneesmiddelen per groep ingedeeld. Uitgangspunt is het therapeutisch gebruik. Binnen zo'n groep is een ijkpunt genomen. Voor medicijnen die hoger zijn geprijsd moet het verschil worden bijbetaald.

Met acht medicijnen doen zich problemen voor, zo is uit de enquête gebleken. Het gaat om middelen tegen migraine, epilepsie, ziekte van Parkinson, depressie, psychose, astma en vraatzucht. Deze middelen werken beter dan andere preparaten binnen het cluster waarmee ze vergeleken worden, menen de patiënten. Voor die andere middelen behoeft niet te worden bijbetaald. Het verschil kan oplopen tot enkele honderden guldens, die de patiënten maandelijks bijpassen.

De commissie bepleit een regeling op basis waarvan een beperkte groep patiënten die werkelijk baat heeft bij een duurder middel, niet behoeft bij te betalen.

De commissie signaleert daarbij "tot haar spijt' dat de farmaceutische industrie bij het op de markt brengen van nieuwe medicijnen soms hoge verwachtingen wekt die onvoldoende worden onderbouwd. Artsen worden dan geconfronteerd met een sterke stijging van de vraag.