Amsterdam: woningbouw Bijlmermeer uitstellen

ROTTERDAM, 14 OKT. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam vindt dat vóór komende zomer geen goedkeuring mag worden verleend aan de bouw van 1200 nieuwe woningen in de Bijlmermeer, in verband met de vliegramp van vorige week zondag. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente vanmiddag desgevraagd meegedeeld.

Het college is van mening dat woningbouwplannen onder aan- en uitvliegroutes van Schiphol uitgesteld moeten worden totdat meer duidelijkheid bestaat over de risico's van deze bouw, zo maakte de gemeente gisteren bekend. “Eerst moet zeker zijn dat de risico's verantwoord zijn.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het hierbij om 1200 woningen in de buurt van de Bijlmerdreef, onderdeel van de vernieuwing van de Bijlmermeer. De zegsman houdt er rekening mee dat dit kan leiden tot uitstel van de besluitvorming rond de bouw van deze woningen. M. Mulder, directeur Projektbureau Vernieuwing Bijlmermeer, verwacht niet dat het zo'n vaart zal lopen. “De kans is niet zo groot dat we voor de zomer om goedkeuring hadden gevraagd. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een structuurschets voor de nieuwe woningen. De opleveringsdatum is pas in 1994.”

Mulder wijst er op dat de nieuwe woningen gepland staan tussen bestaande woonwijken. Als onderzoek uitwijst dat er een gevaarlijke situatie bestaat, denkt Mulder dat niet zozeer de woningbouwprogramma's zullen moeten worden aangpast, alswel de aan- en uitvliegroutes van Schiphol.

Het college van Amsterdam, de ministers van milieu, verkeer en waterstaat en economische zaken, en de luchthaven Schiphol zijn het er over eens dat er nieuw onderzoek moet komen naar de veiligheid in en rondom Schiphol, zo bleek gisteren uit diverse afzonderlijke verklaringen.

De ministers sluiten niet uit dat extra veiligheidsonderzoek tot een vertraging zal leiden van de uitbreidingsplannen rond Schiphol. Het college van Amsterdam wil dat er een bezinningsperiode wordt ingelast over de expansieplannen voor de luchthaven Schiphol “om het lopende risico-onderzoek nog eens tegen het licht te kunnen houden. Kwaliteit gaat voor tijd; het zij zo.”

De luchthaven Schiphol heeft er begrip voor dat er nieuw onderzoek wordt gedaan, maar dringt wel aan op spoed. “Alleen dan ontstaat voor de betrokkenen, onder wie de omwonenden, snel duidelijkheid over de veiligheidsaspecten van de luchthaven.”

Het college van Amsterdam wil dat de Rijks Luchtvaart Dienst en de luchthavendirectie zo spoedig mogelijk een actieplan maken, waarin precies staat op welke manier de oorzaak en de gevolgen van de vliegramp in de Bijlmermeer zullen worden achterhaald.