Amerika is meest produktieve natie

BALTIMORE, 14 OKT. Amerikaanse arbeiders zijn produktiever dan hun Franse, Duitse, Japanse en Britse collega's. Belangrijkste reden voor de hoge Amerikaanse produktiviteit is de sterk concurrerende omgeving waarin Amerikaanse bedrijven opereren. Alleen in de auto-industrie en de consumentenelektronica doen de Japanners het beter dan de Amerikanen. Dit staat in een gisteren gepubliceerde studie van het McKinsey Global Institute.

Als de produktiviteit in de Verenigde Staten op 100 wordt gesteld, volgt Frankrijk met 95, Duitsland (zonder ex-DDR) met 89, moet Japan het doen met 77 en Groot-Brittannië met 75. De Amerikaanse werknemer produceerde in 1990 voor 49.600 dollar aan goederen en diensten. “Managers in de Verenigde Staten zijn gedwongen om de produktiviteit te verhogen om te overleven en winst te maken”, aldus hoogleraar Martin Baily (Universiteit Maryland), een van de co-auteurs van de studie. In het onderzoek zijn de overheidssector, onderwijs, gezondheidszorg en onroerend goed buiten beschouwing gelaten.

De Amerikaanse hoogleraar (en Nobelprijswinnaar) Wassily Leontief toonde zich verrast over het onderzoeksresultaat. “De lonen van Amerikaanse werknemers zijn niet de hoogste, ze zijn lager dan in sommige andere landen. En de lonen worden gewoonlijk verondersteld de produktiviteit te weerspiegelen.” De onderzoekers zelf waren ook verbaasd over het resultaat. Ze hadden in de vijf landen een ongeveer gelijke produktiviteit verwacht, omdat de wereld steeds meer één markt is.

Behalve in de automobielsector en de consumentenelectronica liggen de Japanners in alle sectoren achter bij de Amerikanen, aldus McKinsey-directeur William Lewis. Zo is de produktiviteit in de Japanse detailhandel slechts 44 procent van die in de Verenigde Staten. En de gemiddelde Japanse fabrieksarbeiders produceert op uurbasis 20 procent minder dan zijn Amerikaanse collega. “Wat de Japanners hebben gedaan is het concentreren van al hun vermogen in de produktie van automobielen, halfgeleiders en consumentenelectronica. En ze hebben die produkten over de hele wereld geëxporteerd”, aldus professor Baily. “Maar ze hebben de concurrentie in de rest van de economie niet aangemoedigd.”

Volgens Lewis rekenen de onderzoeksresultaten af met de gedachte dat de Verenigde Staten andere landen moeten navolgen. “Er is veel gesproken over modellen die Amerika van elders zou moeten overnemen, als die landen produktiever blijken. Maar we hebben geen bewijs gevonden dat dit ook werkelijk het geval is. Het is meer een kwestie van verbeteren van dit (Amerikaanse) model.” (AP)