50.000 banen in sector weg; Staalindustrie wil steun EG bij sanering

BRUSSEL, 14 OKT. De Europese staalindustrie wil dat de Europese Gemeenschap opnieuw inspringt om de huidige crisis in de staalsector te bezweren.

Gisteren werd daartoe bij de Europese Commissie in Brussel een saneringsplan ingediend dat de komende jaren voorziet in het verlies van 50.000 van de in totaal 380.000 arbeidsplaatsen in de Europese staalsector.

Directeur-generaal Dietrich von Hülsen van Eurofer, de overkoepelende organisatie van staalbedrijven, zei gisteren op een persconferentie dat de Europese industrie bereid is om te saneren, maar dat ze daarvoor wel de steun van de EG nodig heeft. Ambtenaren van de Europese Commissie verklaarden vanochtend dat die steun ook is te verwachten als het gaat om sociale maatregelen om afvloeiingen te begeleiden. Maar de vraag om actieve betrokkenheid van de EG bij het reglementeren van de markt, zal op grote weerstand stuiten, voorspelt een hoge ambtenaar.

Volgens Eurofer worden de staalfabrikanten momenteel met een aantal tegenslagen geconfronteerd. Mede als gevolg van overheidsbezuinigingen zal de vraag op de EG-markt dit jaar meer dan 10 procent lager uitkomen ten opzichte van 1991. De wereldwijde overcapaciteit heeft geleid tot forse prijsverlagingen en afnemende exportmogelijkheden. De moeilijkheden op de EG-markt worden nog eens verergerd door de toenemende import vanuit Oost-Europa. Bovendien dreigen de Verenigde Staten de import van staal met ingang van volgend jaar te blokkeren, waardoor er nog meer druk zal komen op de Europese markt.

De staalindustrie wil nu dat de EG op drie manieren steun verleent: door sociale begeleiding van de aangekondigde sanering, door maatregelen te treffen tegen de groeiende invoer vanuit Oost-Europa en door de coördinatie op zich te nemen van een programma van (vrijwillige) produktievermindering. Eurofer schat dat voor de sociale belegeiding van de sanering ongeveer 50.000 ecu (ongeveer 110.000 gulden) per arbeidsplaats nodig is. Ook op dit moment kan de EG al geld uittrekken voor sociale maatregelen in de staalindustrie, maar de bedragen die daarmee gemoeid zijn, schommelden de afgelopen jaren rond de 3.000 ecu per arbeidsplaats. Een ambtenaar van de Commissie zei vanochtend dat Brussel in principe bereid is om het steunbedrag te verhogen, maar niet zoveel als waarom Eurofer vraagt. Daarvoor zijn de fondsen het EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) ontoereikend.

Volgens de ambtenaar zal het verzoek om reglementering van de staalmarkt de meeste problemen opleveren. Ook binnen de Commissie vindt daarover een diepgaande discussie plaats tussen onder andere commissaris Brittan (concurrentiebeleid) en commissaris Bangemann (industrie).

Ingaan op het verzoek van de staalindustrie zou betekenen dat de EG opnieuw directe bemoeienis krijgt met de gang van zaken in de staalsector. Overigens wil ook Eurofer, blijkens de gisteren gedane steunaanvraag, daarbij niet zover gaan als in de jaren tachtig toen de EG een 'crisismanagement' over de staalindustrie voerde. Toen reguleerde Brussel de markt via een systeem van produktiequota die aan individuele ondernemingen werden toegekend. In die periode verloor de staalindustrie 240.000 banen. Op 1 juli 1989 werd de staalmarkt weer volledig vrijgemaakt.

Naar aanleiding van de steunaanvraag van Eurofer zal de Europese Commissie een voorstel doen, waarover de Europese minister van industrie moeten besluiten. Waarschijnlijk zal een eerste vergadering daarover op 24 november plaats hebben.

Een diplomaat in Brussel zei vanochtend dat de steunaanvraag van de staalindustrie nog tot moeizame discussies kan leiden tussen de lidstaten. Hoogovens heeft onlangs al aangekondigd dat het 2.300 man wil ontslaan. “Eurofer noemt een aantal van 50.000 arbeidsplaatsen. Je kunt je afvragen of dat wel voldoende is en of die vermindering alleen al niet in de zuidelijke landen moet worden gerealiseerd”.

    • Wim Brummelman