Winnaar van Nobelprijs is "originele econoom'

ROTTERDAM, 13 OKT. Vakgenoten noemen nobelprijswinnaarn Gary S. Becker (62) een “hele originele econoom.” Volgens onderdirecteur drs. F.J.H Don van het Centraal Planbureau heeft Becker veel onderwerpen onderzocht die buiten het directe economische gezichtsveld liggen. De Rotterdamse hoogleraar dr. E. Bomhoff spreekt van “de meest prominente” van de economen die menen dat de economie delen van de sociologie, antropologie, criminologie en sociale psychologie kan overnemen.

De Koninklijke Academie voor wetenschappen in Stockholm stelt vast dat Beckers analyses om die reden vaak “controversieel” zijn geweest en “met scepsis en wantrouwen” bekeken. “Desondanks heeft Becker zich niet laten ontmoedigen en hebben zijn ideeën en methoden onder economen geleidelijk steeds meer aanhang gevonden,” aldus de academie. Becker heeft de nobelprijs volgens de academie gekregen omdat hij het toepassingsterrein van de micro-economische analyse heeft uitgebreid met een heel gamma aan menselijke gedragsrelaties.

De 62-jarige Becker is hoogleraar aan de faculteiten voor politieke wetenschappen en sociologie aan de universiteit van Chicago. Daarnaast is hij ook verbonden aan de universiteit van Stanford.

Met zijn artikel "Crime and punishment: an economic approach' (Journal of Political Economy, 1968) gaf Becker de aanzet tot een economische analyse van misdaad en straf. Juist de volgens critici te economische benadering van dit onderwerp riep weerstanden op. Zoals later ook zijn kosten-baten analyse van gezinsplanning. Ook van echtscheidingen maakte Becker een economische analyse.

Het belang van micro-economische relaties in economische modellen is de laatste jaren sterk toegenomen, mede mogelijk gemaakt door verbeterde computertechnologie waarmee veel grotere hoeveelheden gegevens kunnen worden gewerkt.

Becker is lid van de in 1947 Hayek opgerichte Mont Pèlerin Society, die economische en politieke vrijheid als belangrijkste studie-onderwerp heeft. Vier andere leden (Hayek, Friedman, Stigler en Allais) kregen eerder de nobelprijs. De Nobelprijswinnaar van vorig jaar, de Brit Richard Coase, hield zich net als Becker bezig met het raakvlak van economie en recht.

Becker, die ook columns schrijft voor het blad "Business Week', onderstreepte onlangs in een lezing voor de vereniging nog dat uitvoerige overheidsbemoeienis met de economie ongunstig is. De overheid kan volgens hem het best bijdragen aan de ontwikkeling van "human capital' door gratis lager en middelbaar onderwijs.