VVD wil mogelijkheid uit Unie te stappen

DEN HAAG, 13 OKT. VVD-leider Bolkestein wil in navolging van Engeland en Duitsland ook voor Nederland een "uitstapclausule' voor het verdrag over de Europese monetaire unie. Dat heeft hij vandaag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer geëist.

De VVD vindt dat in Maastricht in december vorig jaar ten onrechte tot een onomkeerbaar proces is besloten, waarbij uiterlijk in 1999 die EG-landen die aan de gestelde criteria voldoen, overgaan tot een monetaire unie. In 1999, aldus Bolkestein, moet de Tweede Kamer, zoals dat ook aan het Lagerhuis en de Bondsdag is toegezegd, er opnieuw over kunnen stemmen. “Willen CDA en PvdA het Nederlandse parlement van 1999 het recht ontzeggen een bindende uitspraak over het afschaffen van de gulden te doen?” vroeg de VVD-leider zich af.

CDA-fractieleider Brinkman stelde vanmiddag voor de regering een informatieplicht op te leggen met betrekking tot Europese thema's. Het parlement bepaalt daarbij welke ontwerp-verdragen, richtlijnen en andere voorstellen in hun ontwerp-fase aan de orde komen. Door meer openbaarheid, aldus Brinkman, ontstaat er een intensiever nationaal debat. De CDA-leider zei daarmee niet naar het Deense systeem te willen van parlementaire goedkeuring vooraf.

PvdA-fractievoorzitter Wöltgens zou bij toekomstige richtlijnen in Europa de “omgekeerde bewijslast” willen introduceren. Het Europa dat alleen Europees regelt wat op nationaal niveau niet kan. De Europese Commissie zal op elk moment overtuigend moeten aangeven waarom een probleem echt op Europese schaal wordt aangepakt, terwijl de nationale staten moeten aangeven dat er een nationale oplossing mogelijk is.

Met betrekking tot de ratificatie van "Maastricht' is in de Kamer niets veranderd: CDA, PvdA en D66 zijn vóór, de VVD spreekt zich nog niet uit, Groen Links en de kleine confessionele partijen zijn tegen.