Voorlichting over risico's industrie

MIDDELBURG, 13 OKT. De dertig Zeeuwse gemeenten beginnen vandaag een gezamenlijke voorlichtingscampagne over de risico's van gevaarlijke industrieën en bedrijven.

Bij de campagne wordt ook aandacht besteed aan de vraag wat mensen moeten doen wanneer zich een ramp voordoet. Zeeland is de eerste provincie in Nederland die een dergelijke campagne begint. De Zeeuwse gemeenten besloten de actie te organiseren nadat er vorig jaar bij de presentatie van een rampenbestrijdingsplan voor de kerncentrale in Borssele forse kritiek was geweest op, onder meer, het ontbreken van een hoofdstuk met voorlichting aan het publiek. Alle Zeeuwse huishoudens krijgen vandaag een informatiepakket in de bus. In een folder wordt uitgelegd dat behalve de twee kerncentrales van Borssele en Doel (België) vijf andere bedrijven extra veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Voorts wordt een overzicht gegeven van de procedures die moeten worden gevolgd in geval van nood. Vier van de vijf risico moeten vóór februari een rampenbestrijdingsplan opstellen.