Verlies van 60 arbeidsplaatsen in Almelo door integratie van Urenco; Ultra-Centrifuge Nederland wil fuseren

ROTTERDAM, 13 OKT. Ultra-Centrifuge Nederland, de fabriek voor verrijking van uranium en produktie van centrifuges voor verrijking, wil per 1 januari fuseren met zijn partners in Duitsland en Groot-Brittannië. Door rationalisatie en concentratie van de activiteiten zullen in Almelo 60 van 575 arbeidsplaatsen verdwijnen.

De directie van UCN verwacht die inkrimping zonder gedwongen ontslagen te kunnen realiseren. Binnenkort begint het overleg met de ondernemingsraad van UCN en de vakbonden.

UCN maakt deel uit van de Nederlands-Brits-Duitse samenwerking Urenco. De drie Urenco-partners verrijken uranium door middel van het gas-centrifugesproces, een tussenstap bij de produktie van brandstof voor kerncentrales. In elk van de drie landen heeft Urenco een vestiging voor verrijkingsarbeid en voor de produktie van ultra-centrifuges en andere technische apparatuur. Door de fusie kunnen bepaalde activiteiten worden geconcentreerd. Bij de fabrieken in Engeland en Duitsland vervallen in totaal ongeveer 400 arbeidsplaatsen. In Marlow bij Londen, waar de marketing- en verkoopafdeling van Urenco is gevestigd, komt het nieuwe hoofdkantoor van de Urenco-groep.

Als gevolg van de concentratie van activiteiten zal bij UCN in Almelo de nadruk komen te liggen op de bouw van ultra-centrifuges voor de hele Urenco-groep en op de ontwikkeling en produktie van systemen voor de lucht- en ruimtevaart. UCN maakt het klimaatbeheersingssysteem voor de Fokker-100. Ook de laboratoriumondersteuning voor deze activiteiten en voor het verrijken van uranium blijft in Almelo gehandhaafd. Onderzoek en ontwikkeling van ultracentrifuges zal echter bij de Duitse partner in Jülich plaatshebben, terwijl in het Engelse Capenhurst onderzoek en ontwikkeling van laserisotopenscheiding en het ontwerp van nieuwe verrijkingsfabrieken wordt geconcentreerd.

Nieuwe verrijkingscapaciteit (uitbreiding van de fabrieken met meer centrifuges) zal worden gebouwd waar dat bedrijfseconomisch het meest verantwoord is. Door overcapaciteit in de Westerse verrijkingsindustrie, sterke concurrentie van Rusland en een toekomstig aanbod van kernmateriaal afkomstig van de ontmanteling van kernwapens staat de sector sterk onder druk. Niettemin heeft Urenco dit jaar een belangrijk contract voor verrijking in Japan weten te verwerven, waardoor de omzet met 10 procent wordt uitgebreid. Ook probeert Urenco een plaats op de Amerikaanse markt te verwerven, door de bouw van een uraniumverrijkingsfabriek in Louisiana.

Voor de fusie is instemming van de Nederlandse staat, als aandeelhouder in UCN, vereist. De industrie- en voedingsbond CNV maakte vanochtend bekend te overwegen om voor de tweede maal binnen drie jaar een klacht bij de SER tegen UCN te deponeren wegens overtreding van de fusiegedragscode. Volgens de bond heeft de directie verzuimd als eerste de vakbonden mondeling in te lichten, hetgeen volgens de SER-fusiecode vereist is. Drie jaar gelden werd UCN door de SER berispt toen het had verzuimd de overname van de meerderheid van de aandelen van een Duits zusterbedrijf niet aan de bonden te melden.