Vergadering obligatiehouders Fokker op komst

Houders van obligaties 7,75 procent Fokker 1989 per 1994 kunnen in een algemene vergadering elkaars mening peilen over het al dan niet vervroegd opeisen van de obligatielening van 150 miljoen gulden.

De vergadering zal worden gehouden nadat de fusie tussen Fokker en de Duitse Dasa tot stand is gekomen. De Twentsche Trust-Maatschappij, de trustee van de lening, heeft Fokker van dit voornemen op de hoogte gesteld. Volgens het emissieprospectus kunnen obligatiehouders de lening opeisen als een derde de meerderheid van de aandelen verwerft of de zeggenschap over het bedrijf krijgt. De lening is in zijn geheel à pari aflosbaar per 1 juli 1994. Gisteren was de beurskoers van de stukken 96,90

Fokker zegt dat deze bepaling is opgenomen ter bescherming van de obligatiehouders voor het geval dat haar kredietwaardigheid verslechtert indien een derde een meerderheidsbelang in Fokker verwerft. En dat is bij de verwerving van een meerderheidsbelang door Dasa niet het geval, aldus Fokker.

Behalve de 7,75 procent obligatielening van 150 miljoen staan 4,75 procent converteerbare achtergestelde obligaties 1989 per 1995/1999 uit, groot eveneens 150 miljoen gulden, waarvan de leningsvoorwaarden een soortgelijke bepaling bevat. De stukken zijn converteerbaar in certificaten Fokker. De convertibles noteerden gisteren 78,90. Trustee van de lening is de Centrale Trust Compagnie.