Openbaar "roosteren' van Lamont brengt weinig nieuws

LONDEN, 13 OKT. Aan het politieke lijden van Norman Lamont, de Britse minister van financiën, is geen einde gekomen. Een twee uur durende ondervraging door de commissie van financiën uit het Lagerhuis heeft de indruk verstevigd dat het heengaan van de minister alleen nog een kwestie van tijd is.

De zitting leverde geen enkel inzicht op over de vraag hoe de regering de recessie denkt te beëindigen. De minister verdedigde opnieuw zijn beslissing om het pond sterling uit het EMS te halen. Op de directe vraag van een Labourvertegenwoordiger: “Zou u niet aftreden? U bent wel de laatste persoon die de markten nog kunnen vertrouwen”, antwoordde de minister: “Daar ben ik het niet mee eens, dank u wel”.

De ondervraging van Lamont was allerwege aangekondigd als “het roosteren van de Chancellor” en werd rechtstreeks op radio en televisie uitgezonden. Labour-Lagerhuisleden in de commissie waren niet vrij van zichtbaar leedvermaak over de ongelukkige positie van de Conservatieve minister. Die was nog verergerd door een bericht in de Financial Times dat Lamont ambtenaren op zijn ministerie opdracht zou hebben gegeven cijfers over het te verwachten begrotingstekort gunstiger voor te stellen dan ze in werkelijkheid waren. Dat zou zijn gebeurd net voor de verkiezingen in april. Lamont ontkende de beschuldiging en zei dat het uiteindelijk gepubliceerde cijfer altijd onderwerp van discussie is tussen een minister en zijn ambtenaren.

Maar ook Conservatieve Lagerhuisleden in de commissie ondervroegen de minister scherp. Dat maakte dat de minister bij tijd en wijle bijna zijn geduld verloor, maar ook telkens tijdig bedacht dat een explosie zijnerzijds politiek fataal zou zijn. De minister ontkende opnieuw dat er in de weken vóór Zwarte Woensdag een aanbod tot herschikking van valuta binnen het EMS op tafel had gelegen, zoals in Duitsland en Italië door politici is gesuggereerd. Evenmin liet Lamont zich verleiden tot het noemen van duidelijke normen, aan de hand waarvan het economisch functioneren van het land voortaan door hem gemeten gaat worden. Zijn boodschap viel daardoor samen te vatten als “u moet mij vertrouwen”. Dat bracht Labours Brian Sedgemore tot de uitlating dat Lamonts oordeel “wel het laatste op aarde is dat de markten nog vertrouwen”, omdat de Chancellor mensen hun baan en hun huis had doen verliezen uit naam van een beleid, waarin hij (blijkens de Britse terugtrekking uit het EMS) niet langer gelooft.

Lamont bleef formeel. “Dat is volstrekte nonsens, die ik volledig afwijs.”

    • Hieke Jippes