Omroepbijdrage

Er is een uitgebreide discussie over de scheidslijn tussen commercieel en publiek bestel gevoerd.

Gedetailleerd kan men lezen hoe commercieel ons publieke bestel is. Voor mij heeft het publieke bestel de grens overschreden, het is te commercieel geworden. Naast de hoeveelheid reclame die wordt gepresenteerd, is de belangenverstrengeling die ontstaat bij programmasponsoring een kwalijke trend.

Waar de kijker wettelijk wordt verplicht kijk- en luistergeld te betalen, is overcommercie in een publiek bestel onacceptabel. De veranderingen gaan in de richting van meer commercie. De tv bereikt het niveau van een zondagsblad en hiervoor wens ik niet te betalen. Wat ik in de discussie over het bestel zou willen invoeren, is de legitimiteit van het kijk- en luistergeld. De betaling hiervan geeft namelijk recht op een publiek bestel: wanneer dit bestel er niet meer is, vervalt de omroepbijdrageplicht. Of aan ons huidig systeem ook nog kwalitatief het één en ander ontbreekt, is een ander onderwerp. De bijdrage kan het wapen van ons kijkers zijn tegen te veel commercie. Kan de overheid ons dwingen kijk- en luistergeld te betalen, gezien de hoeveelheid open en verborgen commercie?

    • Emile Budé