JOSHE KALB

Theater van het Oosten heeft besloten de muziektheaterproduktie Joshe Kalb naar het boek van I.J. Singer terug te trekken. Volgens regisseur Leonard Frank had de voorstelling niet voldoende niveau.