Groen Links minder somber over politiek

DEN HAAG, 13 OKT. Groen Links is minder somber over de kloof tussen politiek en burger dan vorig jaar.

Toen zei fractievoorzitter R. Beckers dat er “iets goed mis is” met de politiek en de democratie. Nu ziet ze tekenen dat er “heel voorzichtig” iets begint te veranderen: “Den Haag krijgt een opener oog voor de verbanden tussen de politieke niveaus en de noodzaak van samenhang in de samenleving”. Zij prees de PvdA-politici die “hoe onbeholpen en onwennig ook” de kiezer opzochten in de wijken en in de trein. Zij prees ook VVD-fractievoorzitter Bolkestein die met het minderhedendebat “een thema aan de orde stelt dat de samenleving in het hart raakt.”