Ex-rechercheur krijgt acht jaar cel voor doden Bruinsma

AMSTERDAM, 13 OKT. De 36-jarige Amsterdamse ex-rechercheur Martin H. is gisteren tot acht jaar gevangenis veroordeeld. De Amsterdamse rechtbank achtte wettelijk en overtuigend bewezen dat H. op 27 juni 1991 de "topcrimineel' Klaas Bruinsma voor het Hiltonhotel in Amsterdam doodschoot.

Tegen H. was tien jaar geëist. De rechtbank zei zwaar te tillen aan "de ligging van het slachtoffer en de houding van de dader'. Daaruit bleek volgens rechtbankpresident mr. R. van Os dat er sprake was van een liquidatie en “geen ongelukkige samenloop van omstandigheden”. Hierdoor was volgens haar “de rechtsorde ernstig geschokt”.

Van Os ging uitvoerig in op alle bedenkingen die de raadsman van H., mr. J. Boone, tegen de rechtsgang had opgeworpen. Zo was er volgens Van Os niets mis met de voor H. uiterst belastende verklaring van een medeverdachte in een andere moordzaak, Steve B.. Volgens B. heeft H. hem tot in detail verteld hoe hij Bruinsma doodde. Boone twijfelde aan het waarheidsgehalte van deze verklaring, omdat B. er alle belang bij had H. in een kwaad daglicht te stellen.

Ook het door Boone geuite vermoeden dat de verklaring van B. door de politie was "gekocht' wees Van Os van de hand. B. had geëist zijn verklaring pas de dag voor zijn vrijlating te tekenen en met vrouw en kind Nederland te verlaten. Het inwilligen van die eisen was "redelijk', zei Van Os. “Die eisen werden ingewilligd vanwege de dreiging van represailles. Hij was ten slotte een verklikker.” De rechtbank beoordeelde B.s' verklaringen als “objectief betrouwbaar”.

Volgens Boone lieten getuigenverklaringen ook ruimte voor andere scenario's dan het openbaar ministerie naar voren had gebracht. Niet onderzocht is volgens hem de mogelijkheid dat buiten het Hilton mensen in hinderlaag lagen. De politie heeft zich volgens Boone uitsluitend op H. willen richten. De rechtbank stelde zich op het standpunt dat de politie en de officier van justitie niet met opzet onderzoek naar andere verdachten hebben verwaarloosd.

De revolver waarmee Bruinsma is doodgeschoten is nooit gevonden, noch zijn er getuigenverklaringen van mensen die de moord hebben zien gebeuren. Steve B. noemde als opdrachtgever van de moord Johan V., die evenals H. tot de groep mensen behoorde met wie Bruinsma tot vlak voor zijn dood is gezien. De rechtbank ging op al deze punten niet in. Zij volstond met de presentatie van een zogeheten "kop-staart-vonnis', waarin de preciese overwegingen ten aanzien van het gehanteerde bewijs onbreken.

Morgen verschijnt Martin H. in de rechtszaal in Utrecht om zich te verantwoorden voor de verwante zaak van de op 21 maart doodgeschoten A. Hijzelendoorn (38). Hij zal apart worden berecht van zijn medeverdachte Marc de W. (19).