Ecotax

Maatschappelijke discussies zouden sterk aan produktiviteit èn vriendelijkheid winnen, als de aanbeveling van de filosoof Karl Popper in acht werd genomen om een te bestrijden theorie eerst zo sterk mogelijk te maken.

Wat A. Rinnooy Kan doet, in zijn stuk over ecotax (NRC Handelsblad, 6 oktober), is daarmee in tegenspraak. Hij stelt dat ecotax op energie niet zal werken, en dat dus mutatis mutandis het hele idee ecotax niet deugt. Als het al zo zou zijn dat ecotax op energie geen goede invloed zou hebben op het milieu, dan nog is het een categoriefout om dat te generaliseren. Er zijn volop situaties waar het, anders dan bij energie, gaat om produkt A of produkt B, en kleine heffingen of subsidies zullen direct invloed hebben op wat er wordt gekozen. Bij het milieuvriendelijker maken van de woningbouw speelt dit bij voorbeeld.

In Utrecht worden binnenkort 66 ecologische nieuwbouwwoningen opgeleverd, die echter stukken minder ecologisch zijn dan bij de stand van de techniek had gekund. Meestal waren het louter economische argumenten die de balans naar vervuiling deden doorslaan. De prijsverschillen die de beslissingen bepaalden, waren soms fors, maar vaak ook banaal klein. Ik weet niet welke maatschappelijke orde Rinnooy Kan voorstaat, maar zoiets als ecotax voorkomt heel wat banaliteiten die de huidige orde zozeer in de hand werkt.

    • Weia Reinboud