Drs. A.K. Brandsma is benoemd tot directeur van ...

Drs. A.K. Brandsma is benoemd tot directeur van de Gereformeerde raad voor Samenlevingsaangelegenheden. Zij is de opvolger van drs. G.J. Hazenkamp, die met vervroegd pensioen gaat. Brandsma is sociologe en hield zich bij de GS tot nu toe bezig met feminisering en emancipatievragen.