CDA wil snelle aanpassing van rijksbegroting

DEN HAAG, 13 OKT. Het CDA wil dat het kabinet binnen enkele weken de begroting aanpast om adequaat te reageren op de verslechtering van de economische ontwikkeling.

Dit zei CDA-fractieleider Brinkman vanmiddag bij de algemene politieke en financiële beschouwingen in de Tweede Kamer.

Volgens recente prognoses van het Centraal Planbureau gaat het veel slechter met de Nederlandse economie dan bij het opstellen van de begroting nog werd gedacht. Vooral de economische groei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid vallen tegen, waardoor het financieringstekort van het rijk en de collectieve-lastendruk (som van belastingen en sociale premies) hoger uitkomen.

In een brief aan de Tweede Kamer die gisteravond is verstuurd schrijven minister-president Lubbers en minister Kok (financiën) dat een “niet onaanzienlijke bijstelling moet worden aangebracht”. Verbetering van de werkgelegenheid en verhoging van de arbeidsparticipatie blijven prioriteit van het beleid, naast het gezondmaken van de overheidsfinanciën.

Dit laatste betekent volgens Financiën dat niet wordt getornd aan de afspraken van het regeerakkoord over het financieringstekort van het rijk en de collectieve-lastendruk.

D66-fractievoorzitter Van Mierlo vraagt zich af wat het kabinet gaat doen met een “gat van vier miljard gulden, met een behoorlijke koopkrachtstijging en een extra bedreiging van de werkgelegenheid”. Oppositieleider Bolkestein vindt dat het kabinet de Kamer met deze begroting “op het verkeerde been zet”.

De begroting is, aldus de VVD, verouderd op het moment dat zij wordt besproken. In een fel debat met premier Lubbers verweet Bolkestein vanochtend het kabinet te zijn uitgegaan van “te optimistische toekomstscenario's”.

De posities van de regeringspartijen CDA en PvdA blijven ten aanzien van de WAO tegenover elkaar staan. De PvdA heeft eerder dit jaar al laten weten dat zij de voorgenomen bevriezing van de uitkeringen van de mensen die nu al arbeidsongeschikt zijn, wil beperken.

Pag 3: Oproep tot beleid voor industrie

Wöltgens streeft nog steeds “naar bijstelling van de plannen”. Maar Brinkman wijst een uitzondering voor bestaande WAO-gevallen van onder de vijftig jaar af. “Het wetsvoorstel dat er nu ligt, is redelijk evenwichtig richting werkgevers en werknemers en daar moet je nu niet aan morrelen”.

Wöltgens en Brinkman spraken de hoop uit dat werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over een gematigde loonontwikkeling en verbetering van de werkgelegenheid. Dit zou onderdeel moeten uitmaken van een SER-advies voor het kabinet over het Nederlandse beleid op weg naar de Economische en Monetaire Unie en de toekomst van de Nederlandse overlegeconomie.

Volgens Wöltgens heeft het kabinet met “voortvarendheid” overleg gezocht met werkgevers en werknemers. “Op hun schouders rust nu een grote verantwoordelijkheid”, aldus de PvdA-fractievoorzitter.

Alle partijen braken een lans voor een reveil van het industriebeleid. Om speur- en ontwikkelingswerk in kleine bedrijven te stimuleren wil Brinkman de vermogensbelasting voor de directeur-eigenaar geleidelijk afschaffen; een eerste stap in de volledige afschaffing van de vermogensbelasting. Ook VVD-fractievoorzitter Bolkestein pleit hiervoor. Wöltgens wil dat het kabinet haast maakt met het oprichten van een industriefonds om kennisintensieve investeringen te stimuleren.

Alle fractieleiders gingen in op het normbesef in de samenleving en het morele gehalte van politiek en bestuur. Wöltgens vindt moreel ondernemerschap nodig omdat politici een “maatschappelijke regelfunctie” hebben. Hij vindt dat belastingfraude, misbruik van voorzieningen, vervuiling, criminaliteit, en het verblijf van illegalen in Nederland sterk moet worden bestreden.

Bolkestein keerde zich vanmiddag aan het slot van zijn betoog heftig tegen het CDA en met name zijn voorzitter Van Velzen die onlangs opmerkte dat er een verschil is tussen de christen-democratie en andere politieke bewegingen die individualisme en materialisme vooropstellen. “Als U uw eigen stoep wilt schoonvegen, laat dan de andere politieke bewegingen er daarbuiten. U hebt niet het monopolie van het hart”, aldus Bolkestein.