CDA: uitkeringen bevriezen; Scherp debat tussen PvdA en CDA over WAO

DEN HAAG, 13 OKT. De WAO-kwestie heeft vanmiddag in de Tweede Kamer tot een scherpe confrontatie tussen de coalitiepartners CDA en PvdA geleid.

CDA-fractieleider Brinkman hield vast aan het kabinetsvoornemen de uitkeringen voor WAO'ers jonger dan 50 jaar te bevriezen. Fractieleider Wöltgens van de PvdA herhaalde dat zijn partij daar niets voor voelt. Wöltgens constateerde dat de WAO-cijfers gunstiger zijn uitgevallen dan het kabinet een jaar geleden verwachtte. In de bedrijven en de uitkeringsorganisaties is volgens hem sprake van een cultuuromslag, al is die nog niet voltooid. De PvdA vindt daarom dat bestaande uitkeringen niet mogen worden aangetast.

Brinkman daarentegen stelde dat het WAO-beleid van het kabinet redelijk evenwichtig is naar de werkgevers en de werknemers, en dat daar nu niet aan moet worden gemorreld. Uitstel van de bevriezing van bestaande uitkeringen voor WAO'ers jonger dan 50 jaar en, bij een snelle terugdringing van het aantal WAO'ers, eventueel afstel, is volgens Brinkman uit den boze, omdat je dan te dicht in de buurt komt van de verkiezingen. Zeker nu het kabinet pijnlijke maatregelen zal moeten nemen met het oog op de tegenvallende economie, is het volgens de CDA-fractievoorzitter verstandig om ten aanzien van de WAO nu knopen door te hakken.

Wöltgens schaarde zich niet, zoals Brinkman, achter de verlaging van de nieuwe WAO-uitkeringen. Maar hij stelde wel dat er nog steeds “ongezond” veel WAO'ers zijn. Daarom moeten de uitkeringsrechten van toekomstige arbeidsongeschikten “afhankelijk worden van het arbeidsverleden”. Wöltgens zei dat de PvdA de wijze waarop dit gebeurt bij de behandeling van de wetsvoorstellen zal beoordelen. Volgens het wetsontwerp dat binnenkort in de Kamer wordt behandeld, leidt dit tot lagere uitkeringen.

Bolkestein (VVD) trok fel van leer tegen deze coalitie die door onderlinge meningsverschillen “al anderhalf jaar lang solt met de belangen van de 900.000 WAO'ers”. De VVD kiest zelf voor een verlaging van de nieuwe uitkeringen tot een basisniveau, maar de bestaande WAO'ers moeten geheel worden ontzien.

D66-voorman Van Mierlo wees elke ingreep in de hoogte of de duur van WAO-uitkeringen, ook de nieuwe, van de hand. Dat is voor D66 pas aan de orde als het volumebeleid (terugdringing van het aantal WAO'ers) faalt. Groen Links en de SGP denken er net zo over.