Bonne mine

Blijkens zijn brief in NRC Handelsblad van 10 oktober denkt H. Baudet dat faire bonne mine à mauvais jeu geen Frans is.

Maar de uitdrukking is te vinden in de "Littré (1878) en in de "Trésor de la Langue Française (1985), twee niet geheel obscure woordenboeken. De TLF geeft bovendien een citaat waarin de uitdrukking wordt gebruikt door Victor Hugo. Deze laatste schreef goed Frans.

    • Fré J.M. Pille