Aandeelhouders ING gaan akkoord met overname BBL

DEN HAAG, 13 OKT. De aandeelhouders van de Internationale Nederlanden Groep (ING) hebben ingestemd met de uitgifte van preferente aandelen om de voorgenomen overneming van de Belgische bank Bank Brussel Lambert (BBL) te financieren.

De 250 aanwezige aandeelhouders hadden aanvankelijk hun bedenkingen tegen een statutenwijziging die dit mogelijk moest maken, maar namen gistermiddag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Den Haag genoegen met de uitleg van ING.

Voorzitter van de raad van commissarissen van ING, dr.H.J. Witteveen, stond in het begin van de vergadering een moment stil bij de enkele weken geleden plotseling opgestapte ING-bestuursvoorzitter W.E. Scherpenhuijsen Rom.

Witteveen noemde als reden voor het vertrek van Scherpenhuijsen Rom de brief waarin hij directeuren en bestuurders toestemming gaf te handelen in aandelen via commissionair Oudhof. De manier waarop zij dat deden was reden voor de Nederlandsche Bank om in te grijpen en de directeuren op non-actief te laten zetten. De indruk dat Scherpenhuijsen Rom weet had van de beleggingen zelf was onjuist, zo verzekerde Witteveen. Een tweede punt voor zijn vertrek was een in 1981 beëindigde persoonlijke belegging waarbij een belangenconflict met zijn bank zou kunnen ontstaan. Volgens Witteveen kenden de commissarissen die belegging en is de zaak toen al als afgedaan beschouwd.

De nieuwe ING-bestuursvoorzitter drs.A.G. Jacobs legde uit dat BBL weinig van het management van ING zal vergen: “Belgen moet je met Belgen vangen.” Jacobs gaf toe dat de acquisitie snel kwam na de fusie tussen de NMB Postbank en verzekeraar Nationale Nederlanden. “We hadden liever wat langer gewacht, maar je moet vogels vangen als ze laag vliegen. We hebben behoefte aan een tweede thuismarkt. Door bijzondere omstandigheden hebben we nu een kans deze bank over te nemen.”

Of de overname doorgaat, hangt af van een onderzoek naar de boeken van BBL dat zeker nog drie weken in beslag zal nemen. Bovendien wil ING de aandelen alleen kopen als de bank/verzekeraar een meerderheidsbelang kan verwerven. Ook als de BBL-deal afketst, wil ING de preferente aandelen achter de hand houden als "oorlogskas'.

ING biedt 3600 Belgische franc per BBL-aandeel. Om 90 procent van de aandelen te kopen - ING heeft al 10 procent in handen - heeft ING 3,2 miljard gulden nodig. “Dat is ongeveer de zichtbare intrinsieke waarde van BBL. We hoeven geen goodwill te betalen”, zei Jacobs. ING wil dit bedrag bij elkaar krijgen door 2 miljard gulden te lenen en 1,2 miljard gulden aan te trekken door de uitgifte van preferente aandelen van 7,50 gulden per stuk. Deze prefs geven recht op een vast dividend dat is afgeleid van het rendement van staatsleningen. Dit dividend beïnvloedt de winst per gewoon aandeel niet rechtstreeks. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) was hier bang voor, maar kan zich vinden in de voorgestelde financieringconstructie.

In totaal zal de overneming jaarlijks 215 miljoen gulden kosten. Afgezet tegen de winst van BBL in het boekjaar 1990/91 van 248 miljoen gulden houdt dat in dat BBL 33 miljoen gulden aan het resultaat van ING kan bijdragen. ING verwacht dat de BBL-winst de komende drie jaar nog met 100 miljoen gulden toeneemt.