Weer mis met VVD-begroting

Tussen de liberalen en het fenomeen van de tegenbegroting wil het maar niet boteren.

Tijdens de algemene beschouwingen van 1990 gaf de financiële man van de PvdA-fractie, Ad Melkert, de VVD een lesje oppositie voeren. In haar oppositie-jaren heeft de PvdA altijd haar alternatief laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Zonder dit keurmerk van het Haagse reken-walhallah kan immers geen financiële discussie worden gevoerd.

VVD-leider Frits Bolkestein beloofde beterschap. Trots presenteerde hij vorig jaar het "VVD-correctieplan', geheel “doorgerekend door het Centraal Planbureau”.

Vorige week maandag - daags voordat de algemene politieke beschouwingen hadden zullen beginnen - wilde de VVD haar alternatief beleidspakket 1993 presenteren. Door de ramp in de Bijlmermeer werden de beschouwingen - dus ook de presentatie - een week uitgesteld. Maar maandagavond belde de financieel-woordvoerder van de VVD-fractie, Rudolf de Korte, in paniek met fractievoorlichter Clemens Cornielje. “Het alternatief rolt al van de VNO-persen.”

In een gesprek met het Verbond van Nederlandse Ondernemingen had De Korte de VVD-tegenbegroting al toegelicht; het VNO blad "Onderneming' zou deze als vraaggesprek opnemen. De persen waren niet meer te stoppen en dinsdag lag het alternatief op straat. De oud-verkoopleider van Unilever kon beteuterd aanschouwen hoe het plan door de berichtgeving over de vliegramp werd weggespoeld. Het goed verkopen van beleid is weerbarstiger dan van margarine.(CB)

    • Cees Banning
    • Hendrik Spiering
    • Kees Calje