Verwarring over lijsten vermisten en slachtoffers

AMSTERDAM, 12 OKT. De registratie van het aantal vermisten en doden als gevolg van de vliegramp in de Bijlmermeer heeft het afgelopen weekeinde aanleiding gegeven tot de nodige misverstanden. Zo werden de lijsten die afgelopen vrijdag door het crisisteam zijn vrijgegeven in de loop van de avond teruggetrokken als gevolg van nieuwe meldingen en onduidelijkheden.

Er worden sinds vrijdag drie verschillende lijsten gehanteerd. Lijst één bevat de namen van de lichamen waarvan de identiteit inmiddels is vastgesteld. Van 51 "dossiers', zoals de politie de stoffelijke resten noemt die de afgelopen week zijn geborgen, is de identiteit van 16 personen vast komen te staan. Van de resterende 35 lichamen is dit nog niet het geval.

De lijsten twee en drie bevatten de namen van personen die vooralsnog als vermist staan geregistreerd. In totaal gaat hier om 51 mensen. Bij lijst twee betreft het mensen die zich volgens getuigenverklaringen en gegevens uit de verschillende administratieve bestanden ten tijde van de ramp in de woningen bevonden die werden getroffen door het neerstortende vliegtuig. Het gaat daarbij vooralsnog om 39 personen. De autoriteiten gaan er van uit dat zij hoogstwaarschijnlijk door de vliegtuigramp om het leven zijn gekomen.

Lijst drie betreft de mensen die in verband met de ramp als vermist staan geregistreerd. Het is evenwel onduidelijk waar zij zich ten tijde van de ramp bevonden. Over hun lot bestaat dan ook minder zekerheid dan in het geval van lijst twee. In deze lijst heeft dan ook de afgelopen dagen de grootste daling plaatsgevonden. Momenteel staan nog 12 namen op lijst drie.

Uitgaande van de bovenstaande gegevens bestaat het maximale aantal slachtoffers uit 67 personen: de 16 personen die zijn geïdentificeerd en de 51 mensen die vooralsnog worden vermist. Van de laatste groep bevindt zich nog een onbekend aantal onder de 36 lichamen die zijn geborgen maar waarvan de identiteit tot op heden nog niet is vastgesteld.

Bovengenoemde getallen van slachtoffers zijn niet absoluut. Door de extreem hoge temperatuur die tijdens de vuurzee na de ramp heeft geheerst is een groot aantal lichamen volledig verast. Op basis van eerdere ervaringen, zoals bij de vliegramp in Lockerbie gaat de politie ervanuit dat tot dertig procent van de lichamen nooit wordt teruggevonden. Op basis van deze ervaringsfeiten zou het uiteindelijke aantal slachtoffers ergens tussen de zestig en zeventig moeten liggen.

Gezien de beperkte ervaring op dit gebied is er evenwel weinig statistische zekerheid over deze schatting. Het werkelijke aantal slachtoffers in de Bijlmer zou bijvoorbeeld aanmerkelijk hoger kunnen liggen als gevolg van een aantal mensen dat noch via de verschillende administraties, noch via getuigenverklaringen kan worden getraceerd. Het is onwaarschijnlijk dat het juiste aantal slachtoffers ooit zal worden achterhaald.