PvdA wil 100 miljoen gulden extra voor vier grote steden

DEN HAAG, 12 OKT. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil meer geld voor de vier grote steden. Tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 1993, morgen, zal zij er op aandringen honderd miljoen gulden over te hevelen van het budget voor de kleinere gemeenten naar dat voor Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

Financieel woordvoerder A. Melkert zei dit vanmorgen voor de NCRV-radio. Hij wil ook dat de voorgenomen bezuiniging op stadsvernieuwing van vijftig miljoen gulden wordt geschrapt.

Melkert vindt dat de grote steden extra financiële steun nodig hebben om de problemen als onveiligheid, werkloosheid en woningnood te kunnen aanpakken. Gebeurt dat niet, dan dreigt een verloedering, vergelijkbaar met die in een aantal buitenlandse steden, zo vreest hij.

Het kabinet heeft vijftig miljoen gulden extra uitgetrokken om de investeringen op lokaal niveau te stimuleren.

Financiële steun alleen is overigens niet genoeg, aldus Melkert. Ook een krachtig bestuur en betrokkenheid van de particuliere sector zijn nodig om de problemen in de steden de baas te kunnen. Maar allereerst is er meer financiële armslag voor de gemeentebesturen nodig. Het bedrag van honderd miljoen gulden “of iets meer” kan volgens Melkert een “eerste stap” en een “behoorlijke signaal” zijn.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wilde vanmiddag nog niet reageren. Zij wacht eerst de discussie in de Tweede Kamer af.