Medisch specialisten willen er volgend jaar 300 miljoen gulden bij

DEN HAAG, 12 OKT. De Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) wil dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) volgend jaar 300 miljoen gulden meer uittrekt voor specialistische hulp. LSV-voorzitter dr A. Mulder vindt het niet reëel dat Simons voor 1993 de specialisten geen hoger budget toestaat dan de kosten die in 1989 voor specialistische hulp werden gemaakt.

Simons wil om redenen van kostenbeheersing ook de komende jaren niet meer dan 2,1 miljard gulden per jaar, de uitgaven in 1989, vergoeden. Als hij daar niet van terugkomt, is een nieuw conflict tussen specialisten en kabinet geboren, aldus Mulder. Volgens de specialisten is meer geld nodig omdat de vraag naar specialistische hulp onder meer als gevolg van de vergrijzing van de bevolking de afgelopen jaren is toegenomen. Simons zegt in een reactie dat "een beperkte groei' acceptabel is. Hij denkt daarbij aan een toename van het budget met "enkele procenten'.

De staatssecretaris heeft het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) anderhalve week geleden gevraagd voorbereidingen te treffen voor een tariefverlaging bij de medische specialisten. De tariefverlaging is nodig omdat in 1991 384 miljoen meer aan specialistische hulp is uitgegeven dan de 2,1 miljard waarover ziekenhuizen, drie organisaties van verzekeraars en specialisten eind 1989 onder druk van het kabinet afspraken hebben gemaakt. Onderdeel van dit Vijfpartijenakkoord was de afspraak dat uitgaven boven de 2,1 miljard gulden (het bedrag dat in 1989 aan specialistische hulp werd uitgegeven) door de specialisten in de vorm van een tariefverlaging zou worden "terugbetaald'. De overeenkomst geldt tot 1 januari 1993.

De vijf partijen zijn er nog niet in geslaagd met elkaar afspraken te maken over kostenbeheersing in 1993 en volgende jaren. WVC-ambtenaren werken aan een nieuwe opzet voor de honorering van specialisten, omdat gebleken is dat ook met het verlagen van tarieven de kosten van de specialistische hulp niet goed kunnen worden beheerst. Het Vijfpartijenakkoord was een poging van het kabinet om partijen afspraken met elkaar te laten maken over kostenbeheersing bij specialistische hulp. Toen verzekeraars, specialisten en ziekenhuizen het akkoord eind 1989 sloten, zag het kabinet af van een ingreep in de specialisteninkomens.