Kabinet overlegt over toestand van economie

DEN HAAG, 12 OKT. Het kabinet heeft zaterdag met de voorzitters van de werkgevers- en werknemersorganisaties gesproken over de sombere economische vooruitzichten voor volgend jaar. Na afloop van het gesprek zei minister De Vries (sociale zaken) dat hij hoopt dat het kabinet begin november in “echt” overleg met de sociale partners afspraken kan maken over een gematigde loonontwikkeling en stimulering van de werkgelegenheid.

In nieuwe, nog officieuze, berekeningen van het Centraal Planbureau wordt een veel somberder beeld van de Nederlandse economie geschetst dan het kabinet op Prinsjesdag deed. De valutacrisis - waarbij de koers van het Britse pond, de Italiaanse lire en de Spaanse peseta fors is gedaald - en de internationaal tegenvallende conjunctuur treffen met name de Nederlandse exportpositie. De groei van de economie en de werkgelegenheid valt tegen. Waardoor het financieringstekort van het rijk en de collectieve lastendruk (som van belasting en premies) hoger uitkomen. Minister-president Lubbers zei afgelopen vrijdag na afloop van de ministerraad dat het kabinet voor volgend jaar extra moet bezuinigingen.

De inflatie komt lager uit - volgens de laatste CPB-berekening 2,25 procent - en dat zou volgens het kabinet tot een lagere loonstijging moeten leiden. De looneisen van de bonden zijn nu nog gebaseerd op een inflatie van 3,75 procent.

Het kabinet vindt dat centraal overleg sinds Prinsjesdag urgenter is geworden. De Sociaal-Economische Raad werkt op dit moment aan een advies aan het kabinet over het Nederlandse beleid op weg naar de Europese monetaire unie en over de toekomst van de Nederlandse overleg-economie. De werkgeversorganisaties hebben zich steeds op het standpunt gesteld dat "centrale aanbevelingen' alleen maar mogelijk zijn wanneer de partijen het eens zijn over het EMU-advies. Door de verslechterde prognoses neemt de bereidheid bij de werkgevers toe om voor volgend jaar afspraken te maken, mits dit wordt gecombineerd met afspraken voor de middellange termijn onder meer over een verlaging van de lasten. Het is de bedoeling dat de SER-commissie vrijdag het advies afrondt.