Justitie niet blij met eigen onderzoek agent

GRONINGEN, 12 OKT. De Rijkspolitie Groningen stelt op verzoek van het openbaar ministerie een onderzoek in naar een door een hoofdagent van de Rijkspolitie Menterwolde gehouden enquête onder zestig collega's.

De hoofdagent A. Bralds wilde hiermee nagaan of zijn mening dat op verkeersovertredingen te zware boetes staan werd gedeeld door agenten van de gemeentepolitie in Veendam en de rijkspolitie Menterwolde, die een samenwerkingsverband hebben. Volgens Bralds zijn bekeuringen voor verkeersovertredingen te hoog in verhouding met misdrijven. Sommige agenten in de gemeente zouden verkeersovertredingen daarom afdoen met een waarschuwing en geen bon uitschrijven. Hij vroeg voor het houden van de enquête geen toestemming van de korpsleiding.

Boetes voor verkeersovertredingen werden een jaar geleden verhoogd. Zo wordt rijden door rood licht door een auto beboet met 150 gulden. Een fietser zonder licht betaalt nu een boete van 40 gulden; voorheen was dat 20 gulden.

Officier van justitie mr. H.H.M. Beune noemt de actie van de politieman 'niet gelukkig'. “Er zijn andere wegen om kenbaar te maken dat er bedenkingen zijn tegen de hoogte van verkeersboetes, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de korpsleiding, die de kwestie kan inbrengen in de verkeerscommissie van het Openbaar Ministerie”.

Dat er in een aantal gevallen geen boetes zijn opgelegd, vindt de officier van justitie onaanvaardbaar. “Het gaat niet aan dat een politieambtenaar naar eigen inzicht handelt en in het ene geval wel en in een andere zaak geen bekeuring geeft”. Overigens is gebleken dat het aantal processen verbaal dat bij justitie uit Veendam is binnengekomen niet is gedaald.

Beune stelt dat de respons op de enquête gering was. Ze is van mening dat verkeersovertredingen en misdrijven twee verschillende zaken zijn. “Er wordt gesuggereerd dat het Openbaar Ministerie niets doet aan de criminaliteit, maar die suggestie is onjuist. Als je de verkeersveiligheid wilt handhaven zijn bepaalde maatregelen nodig. Bovendien zit er een nuancering in de boetes. Een fietser die door rood rijdt betaalt minder dan een automobilist”.