Groen Links vraagt om milieuvriendelijke BTW

DEN HAAG, 12 OKT. Groen Links zal deze week tijdens de algemene beschouwingen een motie indienen waarin gevraagd wordt om de BTW milieuvriendelijker te maken.

In een vandaag gepresenteerd rapport stelt de partij voor om milieubelastende goederen en diensten in het hogere BTW-tarief (17,5 procent) onder te brengen en milieuvriendelijke in het lagere (6 procent). Het plan houdt een lastenverlichting in van 470 miljoen gulden. In juni 1991 nam de Tweede Kamer een Groen-Linksmotie aan waarin de regering gevraagd werd te bevorderen dat milieuvriendelijke produkten onder het lage tarief zouden gaan vallen.

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het Groen-Linksplan de BTW-opbrengst met 470 miljoen gulden zal verlagen. Volgens Groen Links kan echter 420 miljoen worden verdiend omdat de overheid zelf ook minder BTW zal hoeven te betalen over de diensten en produkten die zij koopt. Als alternatieve dekking stelt de partij voor om de investeringsaftrek voor het midden- en klein bedrijf te beperken, omdat de ecologisering van de BTW een lastenverlichting voor die bedrijven zal betekenen. Voor de huishoudens is er per saldo geen sprake van lastenverlichting, heeft Groen Links geconstateerd. Wel hoopt de partij een milieuvriendelijker koopgedrag te bewerkstelligen.

Onder de produkten en diensten die Groen Links uit het hoge tarief over wil brengen naar het lage tarief en die dus 10,5 procent goedkoper moeten worden, bevinden zich: oud papier, autobussen, waterverf, fietsonderdelen, schroot, fietsen, hoveniersdiensten, café's, busverhuur, scheepvaart, sportclubs, rijwielreperatie, schoonmaak, bioscoop en videoverhuur. Naar het hoge tarief moeten: vlees, hout, WC-papier, advertenties, oorlogsschepen, diepvriesgroente en -fruit, levering van water, luchtvaart, tweedehands vliegtuigen en energievoorziening van de tuinbouw.