Grafische cao niet voor hele sector

UTRECHT, 12 OKT. Het ministerie van sociale zaken weigert de grafische CAO verbindend te verklaren voor gehele bedrijfstak. Aanleiding is een ruzie tussen werkgevers en bonden. De kleine grafische bedrijven met minder dan 25 werknemers willen dat een aantal afspraken niet voor hun werknemers geldt. De vakbonden Druk en Papier FNV en de Grafische Bond CNV wijzen dat af.

Dat heeft een woordvoerder van Druk en Papier FNV vandaag bevestigd. De bond is “helemaal niet blij” met de gang van zaken. Volgens de woordvoerder zitten de 8.000 werknemers die bij de kleinere grafische bedrijven werken nu in een CAO-loos tijdperk. De bond gaat de komende weken de leden bij dergelijke bedrijven raadplegen over het voeren van acties om de werkgevers alsnog akkoord te doen gaan met de CAO.

Al na het sluiten van de CAO in maart van dit jaar werd duidelijk dat de 1100 leden van de Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen (VKGO) het akkoord op een aantal punten niet zagen zitten. Dit in tegenstelling tot de leden van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO), waarbij veruit de meeste werkgevers zijn aangesloten. De VKGO is een subvereniging binnen het KVGO.

Ook het KVGO heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de CAO niet voor de gehele sector hoeft te gelden. Het verbond drong er weliswaar bij Sociale Zaken op aan om de CAO algemeen verbindend te verklaren, maar eiste dispensatie voor de bedrijven met minder dan 25 werknemers ten aanzien van drie punten. Daarbij ging het om een extra vakantiedag voor werknemers van 50 jaar en ouder, een studie naar ouderschapsverlof en de absolute bedragen waarmee de lonen en vakantietoeslagen minimaal moeten stijgen. Daarbij was een “vloer” vastgesteld van 325 gulden bruto per procentpunt loonsverhoging.

Een jaar geleden is de grafische ondernemingen met 15 werknemers of minder wel dispensatie verleend van de afgesproken gemiddelde 36-urige werkweek.