Faillisment dreigt voor Primosa

GULPEN, 12 OKT. Het bezoekerscentrum Primosa in Gulpen, waar acht Zuidlimburgse gemeenten en enkele particuliere aandeelhouders 9,5 miljoen gulden in hebben geïnvesteerd, dreigt vijf maanden na de opening failliet te worden verklaard.

Het Nederlands Omroep Productiebedrijf (NOB), dat in Primosa voor 1,6 miljoen gulden een expositie over het Heuvelland had ingericht, heeft afgelopen vrijdag bij de rechtbank in Maastricht een faillissementsaanvraag ingediend, omdat het centrum niet in staat is een resterende schuld van zes ton te voldoen. De glazen Primosa-piramide, die de gemeenten hebben laten bouwen om toeristen te informeren over de charmes van hun Heuvelland, heeft dit seizoen pas 25.000 belangstellenden getrokken, terwijl men van minstens 200.000 bezoekers uitging. Primosa heeft inmiddels bij wijze van tegenmaatregel het NOB in gebreke gesteld, omdat de kwaliteit van de tentoonstelling niet in overeenstemming zou zijn met de gewekte verwachtingen. Volgens directeur Faber heeft Primosa het NOB nog voorgesteld een onpartijdig onderzoek te laten instellen naar de kwaliteit van de expositie, maar dat voorstel werd van de hand gewezen: “Nu moet de rechter maar uitmaken wie gelijk heeft.”