CNV-bond wil samenwerking Frico Domo en vrije fabrieken

ROTTERDAM, 12 OKT. De voedingsbonden van CNV en FNV werken aan plannen om het verlies van arbeidsplaatsen bij zuivelcoöperatie Friesland Frico Domo te beperken. De Industrie- en voedingsbond CNV mikt op vergaande samenwerking tussen Frico Domo en de zogenoemde vrije fabrieken in het noorden van het land.

De zuivelcoöperatie kondigde twee weken geleden aan 600 banen te schrappen. Daarmee komt het totaal aantal arbeidsplaatsen dat moet verdwijnen op 1.200.

Het alternatief van de CNV-bond richt zich op samenwerking tussen de kaasdivisie van de coöperatie en de vrije fabrieken. Dit zijn kleinere ondernemingen, die nog naast de drie zuivelreuzen in Nederland (Campina, Coberco en Frico Domo) zijn overgebleven. Deze vrije fabrieken in het noorden van het land geven een hogere prijs voor een liter melk dan Frico Domo. Een boer ontvangt van een vrije fabriek 85 cent, terwijl Frico Domo 80 cent betaalt. Van de drie grote zuivelcoöperaties betaalt Frico Domo wèl de hoogste prijs voor een liter melk.

Districtsbestuurder B. Bruggeman van de Industrie- en Voedingsbond CNV meent dat het gelijktrekken van de melkprijzen in het noorden van Nederland een goede uitwerking op de economische situatie en daarmee op de werkgelegenheid kan hebben. Samenwerking zou vooral moeten plaatsvinden op het gebied van de kaasproduktie, waar relatief hoge winstmarges zijn te behalen. “De vrije fabrieken hebben zich nu helemaal toegelegd op de produktie van kaas en kunnen dus ook een hogere prijs voor de melk bieden”, aldus Bruggeman. Frico Domo daarentegen moet het vooral hebben van de produktie van comsumptiemelk, waar de winstmarges veel geringer zijn.

Volgens de CNV-bond hebben boeren in het verleden “weleens” hun melk bij Frico Domo weggehaald en aan de vrije fabrieken verkocht. Daardoor zou Frico Domo melk van deze fabrieken moeten overkopen om aan de afgesproken produktie te voldoen. Deze "bijkoopmelk' is aanzienlijk duurder en Frico Domo wil daar dan ook van af.

Een woordvoerder van Frico Domo wilde vanochtend niet inhoudelijk reageren op de plannen van de vakbonden, omdat deze officieel nog niet bekend zijn. Wel benadrukt Frico Domo dat het bedrijf hoe dan ook in twee jaar tijd een kostenbesparing van negentig miljoen gulden moet leveren.

Bestuurder D. Heijnen van de Voedingsbond FNV ontkent dat er plannen bestaan om tot samenwerking met de vrije fabrieken te komen. Aan welke andere alternatieven wordt gewerkt, wil Heijnen nog niet meedelen. Dit voorjaar kwam het ook al tot onenigheid tussen de voedingsbonden van FNV en CNV, toen de leden van de FNV besloten door te staken voor behoud van de Vut-regeling en leden van het CNV aan het werk gingen.

Bij Frico Domo werken in totaal 7.000 mensen, waarvan 3.000 in het buitenland. De directie wil onder meer in de kaasdivisie 450 arbeidsplaatsen schrappen en de kaasfabrieken in Tuk en Oosterzee sluiten. Ook de fabriek voor consumptiemelk in Warga staat op de nominatie voor sluiting. De directie sluit gedwongen ontslagen niet uit en breekt daarmee met de oude traditie in de zuivel dit soort ontslagen te voorkomen. Naast de alternatieven van de bonden heeft de centrale ondernemingsraad (cor) inmiddels externe deskundigen ingeschakeld om de plannen van de directie te toetsen.