Brinkman mag niet "shuffelen' in parlement

De ruimte en de aard van de bijeenkomst lenen zich er uitstekend voor: de Brinkman-shuffle.

Zal de CDA-fractieleider, beter gezegd de CDA-premier in opleiding, het morgen aandurven zijn algemene beschouwingen lopend van de ene naar de andere kant van de nieuwe Tweede Kamerzaal uit te dragen? Hij verliet dit jaar tijdens CDA-bijeenkomsten al twee keer het spreekgestoelte om losjes lopend, gewapend met een zendmicrofoon, zijn verhaal te doen.

De Tweede Kamer zou een nieuwe mijlpaal zijn. Brinkman als Perry Mason indringend de individuele leden van het kabinet in de ogen kijkend. Helaas voor de liefhebbers van theater, maar artikel 63 van het reglement van orde van de Tweede Kamer verzet zich tegen frivoliteiten. “Ieder lid spreekt staande, tenzij de voorzitter hem verlof geeft zittende te spreken, en van de spreekplaats, tenzij de voorzitter toestaat, dat hij vanaf zijn plaats spreekt”, staat er.

Brinkman móet dus achter spreekgestoelte. Het reglement zegt echter niets over het van papier voorlezen. Er wordt dan ook al gefluisterd dat Brinkman morgen echt zal "speechen'. Het is minder spectaculair dan de Brinkman-shuffle, maar voor Tweede Kamer-begrippen zou het een revolutie zijn. (MK)

    • Cees Banning
    • Hendrik Spiering
    • Kees Calje