Bosnische realiteiten (2)

Slavko Curuvija vraagt de EG zo vriendelijk te willen zijn een paar miljoen Joegoslavische moslims een nieuw vaderland te bezorgen (NRC Handelsblad, 5 oktober).

Welnu, ondergetekende EG-burger is zo vriendelijk niet, maar eist van zijn regering dat de oorzaak van dit barbarisme, de Servische agressie, wordt aangepakt. Daarvoor zijn geen paar honderdduizend militairen nodig, zoals Curuvija ons wil doen geloven. Om het doel, herstel van het gezag van Zagreb en Sarajevo over heel Kroatië en Bosnië, te bereiken dienen de luchtmachten van de NAVO in actie te komen tegen de Servische posities. Dit in het kader van een bondgenootschap tussen de NAVO en Kroatië en Bosnië. Als tegenprestatie voor de grootscheepse wapensteun aan Sarajevo en Zagreb dienen de regeringen aldaar zich “normaal te gaan gedragen”: geen agressie, geen onderdrukking van minderheden, en dergelijke, onder het wakend oog van de Westerse media.

Wanneer gaan de regeringen van de NAVO-landen eindelijk de realiteit zien? De realiteit dat in Europa voor het eerst sinds 1914 agressie beloond wordt? De realiteit dat alle principes van de Verenigde Naties met voeten worden getreden in een gebied waar miljoenen Europeanen hun vakantie hebben doorgebracht? Hoe lang moeten wij nog wachten op een nieuwe Churchill en Roosevelt?

    • Noordwijk aan Zee
    • E.H. Du Marchie V. Voorthuysen
    • Groningen.Olivia van Veen-Krenek