Bilderdijk

Nòg een brief naar aanleiding van de Menagerie van Lodewijk Bonaparte (NRC Handelsblad, 3 oktober) en het onechte kind van Hortense (5 oktober) met een verwijzing naar Bilderdijk die aan de aanvang der Réveil-beweging stond.

Bij de wet van 13 februari 1807 werden de beide door koning Lodewijk ingestelde orden verenigd tot een nieuwe orde: "Koninklijke Order van de Unie', eerst "Koninklijke Order van Holland' geheten.

Het onderscheidingsteken, een kruis, toonde aan de voorzijde een zwemmende Hollandse leeuw met het omschrift: “Doe wel en zie niet om”. De koning wie het Nederlands niet vertrouwd was, leerde van zijn leermeester Bilderdijk de uitspraak hiervan met de achter elkaar geplaatste klanknabootsende Fransen woorden: “D'ou elle ainsi nid d'homme.”

    • Mr. C.W.D. Vrijland