Begrotingen niet nodig voor D66

Regelmatig discussieerde de fractievoorzitter van D66 de laatste weken met journalisten op recepties en in het Kamerrestaurant over de vraag: "Waarom heeft D66 geen tegenbegroting?'. Van Mierlo gaf een aantal interessante redenen, maar deze mooie, essayistische beschouwingen waren off the record. Anders zou het voor pers en politiek onmogelijk worden eens vrijuit te praten.

Geheimzinnig werd het toen we deze beschouwingen eens on the record wilden noteren. “Nee, liever niet,” antwoordde Van Mierlo. Raar, want zijn opmerkingen waren weinig politiek gevoelig. Verbazingwekkend werd het toen we dan maar officieel aan de fractievoorlichter vroegen: “Waarom heeft D66 geen tegenbegroting?” Die vraag vond hij ongepast, om op grond van een achtergrondgesprek toch een officiële vraag te stellen.

Toen we aanhielden, ging hij toch maar even informeren. Antwoord: “Het relatieve belang van een tegenbegroting zal iedereen duidelijk zijn geworden gezien de veranderingen die nu al op de echte begroting moeten worden toegepast.” Conclusie: voor D66 zijn begrotingen niet meer nodig; niets is immers blijvend. (HS)

    • Cees Banning
    • Hendrik Spiering
    • Kees Calje