ANC hervat campagne van massa-acties

PRETORIA, 12 OKT. Het ANC neemt geen genoegen met de verontschuldigingen, die president De Klerk vrijdag heeft aangeboden voor de apartheidspolitiek en wil deze week een nieuwe campagne van massa-acties op touw zetten met de bedoeling de druk op de regering te handhaven.

De campagne, zo zei ANC-woordvoerder Carl Niehaus zaterdag, moet de regering dwingen tot uitvoering van de afspraken die tijdens de ontmoeting tussen ANC-leider Mandela en president De Klerk eind september zijn gemaakt. Het begin van de speciale tiendaagse zitting van het Zuidafrikaanse parlement, vandaag, wordt als aanleiding voor de campagne gebruikt. Het ANC hoopt vanmiddag 25.000 aanhangers op de been te brengen bij de opening van die zitting. De betoging wordt geleid door de secretaris-generaal van het ANC, Ramaphosa, en de communistische leider Slovo.

De Klerk zette vrijdag de toon van de parlementszitting toen hij excuses aanbood voor de apartheidspolitiek. “We hebben vaak gezondigd en we ontkennen dat niet. We hebben te lang vastgehouden aan de droom van gescheiden natiestaten, ook toen duidelijk was dat die niet zouden kunnen slagen. Daar hebben we spijt van,” aldus De Klerk vrijdag.

Het ANC neemt met de verklaring geen genoegen, omdat, zoals Carl Niehaus zaterdag zei, De Klerk niet ver genoeg is gegaan. “De Klerk heeft slechts erkend dat de Afrikaners te lang hebben vastgehouden aan het apartheidsbeleid. President De Klerk erkent niet dat de apartheid fundamenteel verkeerd en kwaadaardig is. Bij elke afdoende verontschuldiging zal moeten worden toegegeven dat de apartheid is gebaseerd op het concept van rassensuperioriteit en dat dit in principe moet worden afgewezen”, aldus Niehaus.

De apartheidsgezinde Conservatieve Partij (KP) verweet De Klerk zaterdag zich te hebben afgewend van alles waar de Afrikaner natie altijd voor heeft gestaan. KP-leider Andries Treurnicht zei dat de blanken in Zuid-Afrika tegen overheersing door de zwarte meerderheid zijn en dat ze zich “ooit” gedwongen zouden kunnen voelen daarvoor naar de wapens te grijpen. (AP, Reuter)