"Vrouwen doen al sociale dienstplicht'

DEN HAAG, 10 OKT. “Geen nieuwe plichten voor meisjes, als niet alle rechten voor vrouwen zijn geregeld.” De voorzitter van de Emancipatieraad, M.J.H. den Ouden, krijgt “geen erg warm gevoel” van de sociale dienstplicht - een idee dat vorige week door CDA-fractieleider Brinkman opnieuw aan de orde is gesteld. En dan drukt zij zich nog voorzichtig uit.

“Vrouwen hebben nog altijd minder rechten dan mannen”, aldus Den Ouden. “Ze hebben formeel recht op werk, maar er is onvoldoende kinderopvang. De positie van herintredende vrouwen is niet goed geregeld, evenmin als zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Zolang die rechten niet zijn vervuld, moet je meisjes niet een extra plicht opleggen.”

“Bovendien”, zegt Den Ouden, “vrouwen vervullen al eeuwen lang sociale dienstplicht: zij doen de huishoudelijke arbeid, zorgen voor de kinderen en nemen de zorg voor een zieke buurvrouw of hun ouders in het bejaardentehuis op zich.”

Het argument dat het onrechtvaardig is dat jongens wel, en meisjes niet onder de wapenen moeten, houdt volgens de voorzitter van de Emancipatieraad geen stand. “Hebben meisjes een gelijke positie? Nee. Gelijke behandeling bij ongelijkheid houdt de ongelijkheid in stand.”

Ook het opvoedende element dat sociale dienstplicht volgens voorstanders heeft, wijst Den Ouden van de hand. “Meisjes wordt sociaal plichtsbesef nu al bijgebracht en bij jongens kan het averechts werken. Als jongens tegen hun zin zorgtaken moeten vervullen, willen ze misschien hun leven lang geen huishoudelijk werk meer doen. Trouwens, ik moet er niet aan denken, dat wanneer ik in het bejaardentehuis zit, iemand me behandelt die daar niet voor is opgeleid en er misschien ook helemaal geen zin in heeft. Solidariteit kun je niet afdwingen.”

Volgens een NIPO-enquête van vorig jaar staat 64 procent van de bevolking achter de invoering van een sociale dienstplicht. Den Ouden: “Maar als je de vraag stelt of ze zelf die dienstplicht zouden willen vervullen, zou het antwoord anders zijn. Uit reacties van middelbare scholieren blijkt dat slechts een klein percentage vóór is.”

Verder meent Den Ouden dat de sociale dienstplicht de arbeidsmarkt zal verstoren. “Als je sociaal dienstplichtigen inzet, maak je het herintredende vrouwen moeilijker. Ook vrouwen in de zorgsector zullen de dupe zijn, vooral zij die ongeschoold werk doen. Het geld dat nodig is voor het invoeren van sociale dienstplicht, zou je beter kunnen besteden aan het scheppen van arbeidsplaatsen.”

De voorzitter van de Emancipatieraad vreest dat wanneer naast de sociale ook de militaire dienstplicht wordt gehandhaafd, jongens in het leger gaan en vrouwen zorgtaken op zich zullen nemen. “En zo bevestig je weer het traditionele patroon.”

    • Birgit Donker