Samenwerking tussen Eindhoven en Helmond

EINDHOVEN, 10 OKT. De colleges van B en W van Eindhoven en Helmond gaan nauwer samenwerken.

Die samenwerking moet op korte termijn gestalte krijgen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. De burgemeesters R. Welschen van Eindhoven en W. van Elk van Helmond hebben dit gisteren meegedeeld. De afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijke notitie. De twee gemeenteraden spreken zich daar binnenkort over uit. De colleges hebben concrete afspraken gemaakt over zestien beleidsterreinen, zoals de toekomstige ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie in Zuidoost-Brabant, de ruimtelijke ordening, het economisch beleid, de woningbouw en het milieubeleid. In het kader van de nauwere samenwerking ligt het voor de hand dat beide gemeenten er naar streven om ook letterlijk aan elkaar te groeien, aldus de twee burgemeesters. Om dat mogelijk te maken zijn grenscorrecties nodig met Mierlo, Geldrop en Nuenen.