Redding VHS door Uni-Invest onzeker

ROTTERDAM, 10 OKT. Vastgoedfonds VHS dreigt alsnog failliet te gaan. De voorgenomen overneming van VHS door branchegenoot Uni-Invest is onzeker geworden doordat sommige aandeelhouders niet akkoord willen gaan met het overnameplan van directie en bewindvoerders.

Dit blijkt uit opmerkingen van makelaar H. Mens uit Lisse. “Het is sommige grootaandeelhouders van VHS om het even of het vastgoedfonds failliet wordt verklaard of wordt gered”, aldus Mens. Hij zelf heeft tien procent van de aandelen van VHS en is daarmee de grootste aandeelhouder die niet anoniem is. Onduidelijk is de relatie van Mens met de eigenaren van een pakket van 35 procent aandelen VHS. Dat pakket was afkomstig van de R & R Group of Companies, een netwerk van de van aandelenzwendel in Zwitserland verdachte R. Doorn.

R & R-vennootschappen zijn inmiddels failliet verklaard en hebben VHS in surséance meegetrokken.

Doorn heeft gezegd al enige tijd geleden het pakket van 35 procent VHS verkocht te hebben aan partijen die niet nader genoemd willen worden. Dit is in strijd met de Wet Melding Zeggenschap. De Stichting Toezicht Effectenverkeer heeft de Economische Controledienst ingeschakeld om onderzoek te doen naar de nieuwe eigenaren van VHS.

De aandeelhouders moeten zich komende vrijdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering uitspreken over het reddingsplan van VHS. De verwachting is dat Mens en de eigenaren van het 35 procentspakket de doorslag geven. De aandeelhouders moeten akkoord gaan met een afstempeling van hun aandelen, waardoor de aandelen nominaal nog een tiende van het oorspronkelijke bedrag waard zijn, anders wil Uni-Invest het noodlijdende fonds niet te hulp schieten. Directie en bewindvoerders van VHS hebben gezegd dat dan faillissement vrijwel onafwendbaar is.

Volgens Mens is het mogelijk dat aandeelhouders toch kiezen voor faillissement. Mens: “Het bedrag dat VHS-aandelen nu waard zijn op de beurs (50 cent) is zo gering vergeleken met de historische koers (25 gulden) dat het er weinig toe doet of het bedrijf failliet gaat of niet. De directie heeft mij voor een voldongen feit gesteld door te zeggen dat VHS failliet zal gaan wanneer de aandeelhouders niet instemmen met het plan voor afstempeling. Ik weiger voor een voldongen feit te worden gesteld. Laat de directie maar in spanning zitten. De aandeelhouders hebben al een jaar in spanning gezeten.”

Makelaar Mens is boos op de zittende directie van VHS. De door R & R naar voren geschoven president-commissaris van VHS, mr. R. Meier Mattern, moest in juli aftreden, maar stelde op de valreep als voorwaarde voor zijn vertrek dat Mens commissaris of adviseur van VHS zou worden. VHS heeft geen commissaris bij VHS benoemd totdat het faillissementsgevaar is geweken. Mens vindt dat niet naar hem is geluisterd. “Ik heb maar één keer met de directie gesproken. De directie noemde mijn voorstellen toen "creatief'. Later heb ik nooit meer wat gehoord. Dat vind ik hooghartig.”

Directie en bewindvoerders van VHS wijzen op de mogelijkheid dat de in nevelen gehulde aandeelhouder van het 35-procents belang in VHS alleen het economisch belang heeft gekocht. Een juridisch eigenaar zou stemrecht hebben en het fonds failliet kunnen laten gaan, zonder zelf verlies te boeken.In de markt wordt gespeurd naar de redenen voor aandeelhouders om toch VHS failliet te laten gaan. Sommigen vastgoeddeskundigen menen dat aandeelhouders door te dreigen met faillissement ondershands van Uni-Invest een extra vergoeding willen hebben.

    • WABE van ENK