Na vliegramp veertien mensen gedentificeerd, nog 87 op lijst vermisten

AMSTERDAM, 10 OKT. Er worden nog 87 mensen vermist als gevolg van de ramp met de Boeing 747 in de Amsterdamse Bijlmermeer. Veertien lichamen zijn inmiddels geïdentificeerd. Van 37 lichamen die werden geborgen is de identiteit vooralsnog niet te achterhalen. Dat blijkt uit lijsten met namen die het crisisteam onder leiding van burgemeester Van Thijn vannacht heeft gepubliceerd.

Het totale aantal gedentificeerde slachtoffers en vermisten is nu 101. Verwacht wordt dat een aantal vermisten zich alsnog zal melden. Gisteren werd bekendgemaakt dat in de nacht na de ramp 1500 mensen werden vermist.

Over de lijsten, waarvan de eerste versie aan het begin van de avond door het crisisteam werd gepresenteerd, ontstond rond middernacht grote onduidelijkheid. Enerzijds bleek een aantal mensen ten onrechte als vermist te zijn opgegeven, anderzijds kwamen nieuwe meldingen van vermisten. Per saldo daalde het aantal vermisten met negentien personen.

Er werden gisteravond drie verschillende lijsten gepubliceerd. De eerste lijst bevatte de namen van de lichamen die zijn geïdentificeerd. Aanvankelijk betrof het negen lichamen.

Later in de nacht bleek van veertien geborgen lichamen de identiteit vast te staan. Van de 37 stoffelijke resten waarbij dit niet mogelijk was, zal nadere identificatie aan de hand van de dossiers moeten gebeuren, aldus de gemeente.

Een tweede lijst betreft mensen die zich op het moment van het ongeluk waarschijnlijk bevonden in een van de appartementen die direct werden getroffen door het neerstortende vliegtuig. Waarschijnlijk zijn zij omgekomen, maar er bestaat nog geen volstrekte zekerheid over hun lot, zo onderstreepte burgemeester Van Thijn bij de eerste presentatie gisteravond. De lijst telde toen nog 48 namen. Vannacht reeds moest dit cijfer worden bijgesteld tot 44.

De derde lijst bevatte aanvankelijk 63 namen van mensen die worden vermist, maar van wie niet vaststond waar zij zich bevonden ten tijde van de ramp. Geheel volgens de verwachting van het crisisteam meldden zich alsnog een aantal mensen die op deze lijst stonden en daalde het aantal vannacht tot 43.

Pag 2: Voornamelijk jongeren en kinderen

Burgemeester Van Thijn riep gisteravond al degenen, die ten onrechte op de lijsten twee en drie van vermisten staan vermeld, op contact op te nemen met het telefoonnummer 5644444 in Amsterdam. De lijsten van namen worden ondermeer verspreid via pagina 150 tot en met 153 van Teletekst.

De publikatie van de lijsten, die de afgelopen dagen werden samengesteld door een team van vijftig rechercheurs van de Amsterdamse politie, zorgde bij de verzamelde slachtoffers en nabestaanden in de sporthal Bijlmer voor minder commotie dan was verwacht. Volgens een politiewoordvoerder werd in betrekkelijke rust kennis genomen van de lijsten.

Afgaande op de gepubliceerde namen zijn de meeste slachtoffers gevallen in Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese kring. Anders dan op basis van de bestanden van de woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam verwacht mocht worden, zijn er nauwelijks Nederlanders van autochtone afkomst verongelukt. De slachtoffers en vermisten bestaan voornamelijk uit jongeren en kinderen.

Volgens burgemeester van Thijn was er tot gisteren “volstrekt geen reden” om de aanvankelijke schatting van 250 slachtoffers bij te stellen. Deze schatting was gebaseerd op de inschrijvingen in het bevolkingsregister. Gisteren werd eveneens voor het eerst bekend dat na de eerste nacht van de ramp 1500 mensen werden vermist. “Op basis van deze gigantische aantallen, die bij een eerste check reëel leken, meende ik dat wij ons op het ergste moesten voorbereiden”, aldus Van Thijn. “U kunt zich voorstellen dat we licht in paniek waren.”