Jan Willem Schulte Nordholt: De mythe van het ...

Jan Willem Schulte Nordholt: De mythe van het Westen. Amerika als het laatste wereldrijk 294 blz., Meulenhoff, ƒ 45,-

Generaal H. Norman Schwarzkopf (met Peter Petre): Er is geen held voor nodig. Autobiografie 608 blz., Mingus, vertaling Gerard Grasman (It Doesn't Take a Hero. The Autobiography, 1992), ƒ 47,50

H. Ph. Vogel: Geschiedenis van Latijns-Amerika 346 blz., Het Spectrum, ƒ 44,90

Martin van Gelderen: The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590 332 blz., Cambridge University Press, ƒ 127,75

John P. Meier: A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus 484 blz., Doubleday, ƒ 52,25

Peter van Dijk: Orgels in de Elzas 277 blz., Kok-Kampen, ƒ 39,90

Misha Glenny: The Fall of Yugoslavia. The Third Balkan War

Chris de Stoop: Ze zijn zo lief. meneer. Over vrouwenhandelaars, meisjesballetten en de bende van de miljardair 284 blz., Kritak, ƒ 37,50

Wim Daniëls: Thuistaal. Het andere Nederlands 160 blz., Sdu uitgeverij, ƒ 19,90

Jan Willem Schulte Nordholt: De mythe van het Westen. Amerika als het laatste wereldrijk

294 blz., Meulenhoff, ƒ 45,-

Studie van de Leidse emeritus-hoogleraar over het typisch Amerikaanse idee dat de Verenigde Staten de voltooiing zijn van de menselijke geschiedenis. Aan de hand van passages uit de wereldliteratuur, variërend van de bijbel tot Ralph Waldo Emerson, betoogt Schulte Nordholt dat deze gedachte wortelt in religieuze vooronderstellingen die al in de Oudheid vorm kregen.

Generaal H. Norman Schwarzkopf (met Peter Petre): Er is geen held voor nodig. Autobiografie

608 blz., Mingus, vertaling Gerard Grasman (It Doesn't Take a Hero. The Autobiography, 1992), ƒ 47,50

De "autobiografie' van Schwarzkopf verschijnt tegelijkertijd in de Verenigde Staten en in een (al te haastige) Nederlandse vertaling. Het verhaal van Stormin' Norman is professioneel gladgestreken door ghost-writer Petre en loopt van de moeilijke jeugdjaren met een alcoholische moeder, via de Vietnam-oorlog (""toen het leger een moreel dieptepunt bereikte''), tot de triomf van Desert Storm (""ik heb met zorg vermeden iets te zeggen over geheime programma's of informatie'').

H. Ph. Vogel: Geschiedenis van Latijns-Amerika

346 blz., Het Spectrum, ƒ 44,90

Herziene en geactualiseerde versie van een voor het eerst in 1983 gepubliceerd overzicht van de Latijnsamerikaanse geschiedenis. Nog steeds de meest handzame Nederlandse inleiding voor dit onderwerp. De nadruk ligt op een traditionele beschrijving van de politieke ontwikkelingen. In deze editie zijn voor het eerst bibliografische suggesties en een landen-overzicht opgenomen.

Martin van Gelderen: The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590

332 blz., Cambridge University Press, ƒ 127,75

Onderzoek van de historicus verbonden aan de Technische Universiteit Berlin over het politieke denken in de Republiek in de tweede helft van de 16e eeuw. De auteur meent dat de Nederlandse ideeën over soevereiniteit, grondwettelijke vrijheid, en de verhouding tussen kerk en staat het fundament zijn van de moderne politieke theorie.

John P. Meier: A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus

484 blz., Doubleday, ƒ 52,25

Poging van een Amerikaanse priester en Nieuw-Testamenticus om een strikt geschiedkundige reconstructie te maken van het leven van Jesus. Juist het zeer fragmentarische karakter van de bronnen biedt ruimte voor een nieuw oecumenisch debat, meent Meier.

Peter van Dijk: Orgels in de Elzas

277 blz., Kok-Kampen, ƒ 39,90

Boek over de rijke orgelcultuur in de Elzas. De orgels daar hebben zowel de invloed van de Franse als de Duitse orgelbouw ondergaan. Vaak ging het er in de Elzas helaas minder harmonieus aan toe. De oude Frans-Duitse vete om deze landstreek heeft ook onder de kerkorgels veel verwoestingen aangericht. Dit boek biedt uitvoerige beschrijvingen van orgels, orgelbouwers, allerlei technische gegevens en historische achtergronden.

Misha Glenny: The Fall of Yugoslavia. The Third Balkan War

Ooggetuigeverslag door de befaamde BBC-radio correspondent van de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Weinig goede woorden voor het optreden van de ministers der Europese Gemeenschap, inclusief "Hans van der Bruk', die volgens Glenny maar begrijpen dat het minderhedenprobleem het gehele continent dreigt te ontwrichten.

Chris de Stoop: Ze zijn zo lief. meneer. Over vrouwenhandelaars, meisjesballetten en de bende van de miljardair

284 blz., Kritak, ƒ 37,50

Boek van Belgische journalist over vrouwenhandel en sexslavernij in Europa (met o.a. Rotterdam als knooppunt), dat veel stof doet opwaaien. In België was het reden voor een parlementaire onderzoekscommissie, koning Boudewijn ontving de auteur om het naadje van de kous te horen, en de BBC werd geïnspireerd tot een tv-documentaire.

Wim Daniëls: Thuistaal. Het andere Nederlands

160 blz., Sdu uitgeverij, ƒ 19,90

Een taalboekje, deze keer over woorden en uitdrukkingen die ""in een gezin of andersoortig huishouden bedacht zijn en ook alleen daar gebruikt worden''.