Fusie Harlingse scheepswerven rond

De overname van Tille Shipyards door Scheepswerf Welgelegen, beide in Harlingen, gaat door per 1 januari 1993.

De combinatie zal Frisian Shipyard Welgelegen heten. Directeur-eigenaar van der Schoot van Scheepswerf Welgelegen die ook aan het hoofd blijft van het nieuw gevormde bedrijf heeft dit meegedeeld. Het met de vakbonden bereikte akkoord zal aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.

De overnamebesprekingen werden eind vorige maand afgebroken omdat er verschil van mening bestond over de arbeidsvoorwaarden. Bij Tille Shipyard zijn die iets gunstiger dan bij Welgelegen. Van der Schoot zegt dat de loonstructuur van Scheepswerf Welgelegen in het nieuwe bedrijf wordt aangehouden. De huidige zeventig werknemers van Tille Shipyards gaan echter niet in loon achteruit. Bij Welgelegen werken 173 mensen. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen.

Tille Shipyards, een dochter van de Cono Industrie Groep (CIG) uit Groningen, exploiteert de buitendijks gelegen scheepswerf te Harlingen. Daarin neemt, naast de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, ook Scheepswerf Welgelegen deel. Tille Scheepsbouw in Kootstertille, een zusterbedrijf van Tille Shipyards, blijft buiten de overname en zal zelfstandig doorgaan.