De Klerk biedt zijn excuses aan voor apartheidspolitiek

JOHANNESBURG, 10 OKT. De Zuidafrikaanse president De Klerk heeft gisteren voor het eerst zijn excuses aangeboden voor de apartheidspolitiek. “Te lang hebben we vastgehouden aan een droom van gescheiden staten, ook toen het al duidelijk was dat die nooit afdoende succes zou opleveren. Daar hebben we spijt van”, aldus de president in een toespraak ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Winberg, een boerendorp in Oranje-Vrijstaat.

“Ja, we hebben fouten gemaakt. Ja, we hebben vaak gezondigd en we ontkennen dat niet. Maar dat we slecht waren, kwaadaardig en gemeen - daar zeggen we nee tegen”, zei de Klerk. Hij zei zich bij de lopende besprekingen over de politieke toekomst van Zuid-Afrika te zullen inzetten voor sterk regionaal bestuur om overheersing in een toekomstig non-raciaal Zuid-Afrika te voorkomen. “Ondanks de diversiteit van Zuid-Afrika delen de burgers een gemeenschappelijk lot. Ze hebben elkaar nodig en hun belangen zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Daarom zullen we met elkaar vrede moeten stichten en een natie moeten bouwen op basis van de hoeksteen van recht voor allen.” Andere leden van de regering hebben in het verleden al verontschuldigingen aangeboden voor de apartheidspolitiek. Aanhangers van Mandela hebben herhaaldelijk laten blijken dat zij vonden dat De Klerk ook excuses zou moeten aanbieden voor de misdaden die door het apartheidsregime zijn begaan. Mandela zelf heeft onlangs gezegd dergelijke excuses niet nodig te vinden zolang de onderhandelingen nog voortduren. Ook beklemtoonde Mandela onlangs nog dat een toekomstige regering waarvan het ANC deel zou uitmaken niet zal proberen oude rekeningen te vereffenen.

Het ANC heeft gisteren berichten in de Zuidafrikaanse pers tegengesproken als zou, volgens een intern document van de organisatie, de beweging overwegen Mandela als leider aan de kant te zetten en vervangen door vertegenwoordigers van een jongere generatie. Volgens het geciteerde document zou secretaris-generaal Cyril Ramaphosa Mandela's positie moeten overnemen. (Reuter, AP)