Voor Surinamers rouw op de rampplek nodig

AMSTERDAM, 9 OKT. Voor nabestaanden is het belangrijk op de plek van deze ramp rouwrituelen te kunnen uitvoeren. Klinisch pedagoge V. Tjon-A-Ten legt uit dat in de Surinaamse cultuur rituelen worden volvoerd om de doden rust te geven. Zeker doden die op een zo abrupte manier uit het leven zijn weggerukt.

Tot nog toe is de plek van de ramp afgesloten voor iedereen behalve leden van het onderzoeksteam. Tjon-A-Ten, werkzaam bij de Landelijke federatie van welzijnsorganisaties voor Surinamers, heeft onderzoek gedaan naar rouw en rouwverwerking bij Surinamers. Ze benadrukt dat ze er begrip voor heeft dat het werk van het onderzoeksteam voorgaat, maar vindt dat ook gedacht moet worden aan de behoefte aan rouwverwerking bij de nabestaanden.

In Suriname wordt het lichaam van een dode bewassen, er wordt bij gebeden, gezongen en gewaakt om zo de zielerust van de dode te waarborgen. Nabestaanden krijgen daardoor het gevoel alles voor de zielerust gedaan te hebben. Omdat in de Bijlmer zoveel lichamen onvindbaar zijn, willen Surinamers daar voor de doden zingen en de puinhopen met heilig water besprenkelen.

Zondag zullen er twee rouwplechtigheden worden gehouden. Om 11.15 uur gaat een stoet, voorafgegaan door een trom, vanaf het Bijlmer-sportcentrum via de Karspeldreef en de Bijlmerdreef naar de twee getroffen flats Groeneveen en Kruitberg. Daar zullen afgevaardigden in tegenwoordigheid van burgemeester Van Thijn en premier Lubbers, kransen leggen. Van 15.00 tot 17.00 uur is er bovendien een herdenking in de Rai waar de Antilliaanse premier Liberia-Peters en de Surinaamse president Venetiaan bij zullen zijn. Verder houden diverse kerkgenootschappen in de Bijlmer zondag eigen herdenkingsdiensten.